Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Vassdragstreff ved Femundsvassdraget

I samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund, FNF Innlandet, BirdLife Norge og Sabima arrangererer Naturvernforbundets vassdragsvernutvalg vassdragstreff i Elgå 16. til 18. juni. Et spennende program venter, og vi håper du melder deg på!

Av BirdLife Norge og Naturvernforbundet

Publisert 04.06.2023

Femundsvassdraget/Trysilelva inngikk i den aller første verneplanen for vassdrag, og har i år vært vernet i 50 år. Flere tar nå til orde for å tillate utbygging av vassdrag som er vernet. Vassdragstreffet vil markere at det er all grunn til å stå vakt om verneplanene for vassdrag.

I år er det 50 år siden vi fikk den første verneplanen for vassdrag. Arbeidet med å ta vare på elvene og fossene våre har pågått i over hundre år, og startet med at Vestlandske Naturvernfredningsforening kjøpte Vettisfossen. Dette førte til at fossen ble fredet i 1924. Pioneren Hanna Resvoll-Hansen argumenterte også for vern av Gjende og Sjoa, og dette vassdraget kom med i den første verneplanen i 1973.

Einar Gerhardsen var en av de første som erkjente behovet for å verne vassdrag. Han skrev allerede på 1960-tallet, av at «så lenge kampen står om det enkelte vassdrag, kan det alltid mobiliseres så mange argumenter og så mye politisk press at utbyggingssynet seirer. For å unngå en utvikling der Norges enestående natur spises opp bit for bit var det nødvendig å få en samlet plan der man bindende og konkret hadde fastslått hvilke vassdrag skulle fredes og hvilke bygges ut.».

Dette førte til den første verneplanen i 1973. Den ble etterfulgt av Verneplan II, Verneplan III og Verneplan IV. Siden har det kommet suppleringer, og det er nå 390 vassdrag som er vernet mot utbygging. Norges vassdragsnatur er unik, og vernet av de 390 vassdragene har betydd enormt mye for å ta vare på naturverdiene i Norge.

Femundsvassdraget/ Trysilelva inngikk i Verneplan I, og årets vassdragstreff er derfor lagt til Elgå for å markere 50-årsjubilieet. På seminaret vil vi ta opp hvilke andre trusler et vernet vassdrag står over for. Eksempler kan være vegutbygging, skogsdrift, hyttebygging og grusuttak.

Påmeldingsfristen er satt til 8. juni. Meld deg på her!
Deltakeravgiften på kr 350 inkluderer servering under treffet, inklusiv middag på fredag og lørdag. Eventuell hotellovernatting og reisekostnader kommer i tillegg og må betales av den enkelte.

Program

Tema: Hvordan ta vare på verneverdiene i vassdrag vernet mot kraftutbygging – eksempel Femundsvassdraget/ Trysilvassdraget. Vassdrag er vernet mot kraftutbygging, men i praksis ikke vernet mot andre inngrep, eksempelvis skogbruk, jordbruk, veibygging, hyttebygging og grusuttak. Hvordan forvalter vi vassdrag med store verneverdier?

Fredag 16. juni
Frammøte ettermiddag. Innkvartering. Felles middag på Femund Nasjonalparkhotell i Elgå kl. 19.

Lørdag 17. juni
Seminar på Nasjonalparkhotellet.
Ordstyrer: Jan Olav Nybo, leder av Vassdragsvernutvalget i Naturvernforbundet.
09.00-09.10: Åpning v/ordfører Line Storsnes, Engerdal kommune, og leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen
09.10-09.30: Presentasjon av vassdraget v/ Ragnar Vik og Morten Aas
09.30-10.00: Betydningen av verneplanene for vassdrag for norsk natur- og miljøvern.
Magnus Takvam i samtale med Gro Harlem Brundtland
10.00-10.15: Hva er inkludert når et vassdrag er vernet mot kraftutbygging? V/ seksjonsleder Carsten Jensen, NVE
10.15-10.35: Rettsvernet for vernede vassdrag mot ulike inngrep v/ advokat Tine Larsen, medlem av Advokatforeningens lovutvalg for skjønns-, vassdrags- og ekspropriasjonsrett
10.35-10.50: Spørsmål
10.50-11.10: Kaffe/te, frukt og beinstrekk
11.10-11.30: Statsforvalterens rolle i plansaker som berører vassdrag      
11.30-11.40: Spørsmål
11.40-13.00: Omvisning på Nasjonalparksenteret og lunsj.
13.00-13.15: Kommunenes ansvar i arealplanleggingen for å ta vare på verneverdiene v/ ordfører Erik Sletten, Trysil kommune
13.15-13.30: Spørsmål
13.30-13.55: Hvordan ta nasjonale hensyn i kommunal arealplanlegging? V/ Nikolai K Winge, Holth & Winge
13.55-14.05: Spørsmål
14.05-14.50: Panelsamtale ledet av Magnus Takvam med Carsten Jensen, Tine Larsen, Nikolai K. Winge, repr. Vegvesenet, repr. skognæringen, Stein Engebret Storsnes, Trysil Fellesforening, Erik Sletten, Trysil kommune
14.50-15.10: Kaffe/te, frukt og beinstrekk
15.10-16.00: Politisk debatt ledet av Magnus Takvam
Bente Irene Aaland (A)
Per Martin Sandtrøen (Sp)
Hanne Astrup Velure (H)
Birgit Oline Kjerstad (SV)
Ola Elvestuen (V)
Truls Gulowsen, Naturvernforbundet
19.00: Felles middag med kunstnerisk innslag og markering av det er 50 år siden Femundsvassdraget ble vernet

Søndag 18. juni
09.00: Synfaring langs vassdraget fra Elgå til Trysil, inklusiv familiedag langs vassdraget
13.30: Vassdragstreffet slutt

 

Fossekall
Vi må ta godt vare på vassdragene våre! Et rikholdig program preger årets Vassdragstreff, med Naturvernforbundet som hovedarrangør. Meld deg på du også! FOTO: Jan Erik Røer