Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

NOF vil vokse - med RSPB som rådgiver

The Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) er den største naturvernorganisasjonen i Storbritannia, med i overkant av èn million medlemmer og 1700 ansatte! To av de ledende organisasjonsbyggerne i RSPB besøkte NOF denne uke for å gi råd om hvordan NOF kan vokse.

Av Magne Myklebust

Publisert 14.08.2008

Hvilken naturvernorganisasjon ønsker ikke å være i posisjon til å ha slagordet «A million voices for nature»? For de fleste er slike slagord en fjern drøm, men ikke for engelske RSPB! Den ærverdige og gamle naturvernorganisasjonen har nådd mål innenfor medlemsrekruttering og fuglevern som danner skole for tilsvarende organisasjoner i andre europeiske land. Det er egentlig ganske imponerende det RSPB har gjort. De kunne utmerket godt ha lent seg tilbake i selvtilfredshet for 15 år siden, basert på de allerede utmerkede resultatene organisasjonen hadde oppnådd. RSPB valgte imidlertid å utvikle seg videre, og definerte målet sitt slik: Vi vil bli flere enn 1 million medlemmer! Etter flere års strategisk arbeid nådde RSPB sitt mål. Hvilket politisk parti i England vil ignorere en organisasjon med over 1 million medlemmer? Nettopp innflytelse på politiske prosesser som angår naturen var RSPBs mål, og antallet medlemmer er naturligvis bare et middel for å nå det målet.

Norbert Schaffer og Ken Smith fra RSPB besøkte NOF etter eget initiativ denne uke, og det var flere grunner til at de ønsket å besøke NOF:

• Kan RSPB være behjelpelig med å skaffe flere medlemmer til NOF?
• Hvilken organisasjonsstruktur har NOF i et land som Norge, som er sterkt desentralisert i regioner (fylker)? Har man følgelig også en desentralisert organisasjon, eller er man som RSPB sentralisert?

Både Schaffer og Smith ga uttrykk for at de kjente lite til NOF, og at NOF er en av de mer ukjente BirdLife-partnerne i Europa. Det har en del å gjøre med at vi ikke er med i EU. Kontakten mellom EU-partnerne i BirdLife er ganske omfattende. Mange av de nye medlemslandene i EU i øst får nå en massiv oppfølging av RSPB og BirdLife International, og Schaffer har de siste årene besøkt f.eks. Hviterussland 15 ganger for å gi råd og støtte til oppbyggingen av en BirdLife-partner der. Nesten samtlige øst-europeiske partnere er derfor bedre kjent av RSPB enn det NOF er. Bakgrunnen for å tilby støtte til organisasjonsutvikling er et sterkt ønske om at NOF skal bli en enda mer slagkraftig BirdLife-partner.

Medlemsverving

Norbert Schaffer og Ken Smith var forundret over at NOF hadde så få medlemmer som 7000. Schaffer ga uttrykk for at NOF kan fordoble sin medlemsmasse på to år dersom man i dag tok de riktige valgene. NOF var naturligvis lutter øre her, og fikk flere eksempler på hva organisasjonen kan gjøre for å øke sitt medlemstall.

• Man må nå ut til folk flest, og ikke bare være en forening for hardbarkede «eksperter». Det innebærer et lettfattelig budskap på arenaer der man treffer nettopp folk flest. Garden BirdWatch har vært svært viktige arrangementer for mange BirdLife-partnere med tanke på medlemsrekruttering. Her har NOF et voldsomt potensiale, spesielt med tanke på at det er 400 000 mennesker som fôrer fugler hvert år i Norge. RSPB vil utover høsten følge opp NOF med tanke på hvordan vi skal legge opp vinterens Garden BirdWatch.

• Oppfølging av «varme» navn (altså potensielle medlemmer) er svært viktig når man skal verve nye medlemmer. På alle arrangementer bør man få de oppmøtte til å notere navn, postadresse, e-post-adresse og telefonnummer. Disse bør så følges opp på en strategisk måte senere med tanke på medlemsverving. Her er timing viktig, og at man unngår å virke påtrengende.

• Et konsept RSPB har jobbet mye med de siste årene er Aren’t birds brilliant! Det er en vervekampanje som skal møte folk i så store mengder som mulig i byer og tettsteder. Det handler primært om å være der folk er, og samtidig ha noe å vise fram. Ett klassisk eksempel er vandrefalk ved reirplass i f.eks. kirketårn. RSPB har de siste fem årene vervet nesten 4000 medlemmer på denne måten. Det kan kanskje virke noe beskjedent i forhold til RSPBs totale medlemstall, men så opererer RSPB i et nesten mettet marked i dag. Potensialet i forhold til å verve nye medlemmer gjennom slike arrangementer er nok langt større i land som Norge, hvor markedet langt fra er mettet!

Organisasjonsstruktur

NOF ble bedt om å presentere sin organisasjonsstruktur på møtet, som går fra landsmøtet på toppen via landsstyret og sentralstyret ned til sekretariat, fylkesavdelinger og lokallag. RSPB kunne fortelle at de syntes vår struktur virket omfattende og litt tungvint, kanskje med 1-2 ledd som bør fjernes. Kanskje holder det med ett styre? Fylkesavdelingenes rolle ble diskutert. Det faktum at mange fylkesavdelinger gir ut egne tidsskrifter i farger, og bruker mye av sin tid og energi til det, var overraskende for RSPB. I England gir lokallagene til RSPB ut egne newsletters med enkel trykk i svart-hvitt. Pengene strømmer oppover i systemet, til sentralleddet. Pengene, tiden og energien går til å produsere ett tidsskrift sentralt (Birds), og til sentrale vervekampanjer. Dette gavner til syvende og sist alle ledd i organisasjonen. RSPB presenterte sin organisasjonsstruktur, som var langt mer sentralisert enn NOF sin. Lokallagene er støttegrupper for sentralleddet, ikke lag/avdelinger som faktisk tildels konkurrerer med sentralleddet om midler, medlemmer og oppmerksomhet. Her har NOF helt opplagt en stor utfordring i dag.

NOFs deltakere på møtet var Ingar J. Øien, Kjetil Aa. Solbakken, Magne Myklebust, Morten Ree og Tore Reinsborg. Vi var alle enige om at møtet var svært givende, og at en konkret oppfølging fra møtet må komme fra NOF. På første styremøte i høst vil vi legge fram konkrete mål sekretariatet har satt seg etter RSPBs besøk med tanke på medlemsverving. Skal NOF nå sine mål innenfor fuglevernarbeidet så må vi bli flere!

Aktuelle linker:

RSPB på besøk 12.8
NOFs nye generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken (til høyre) fikk gode råd om organisasjonsbygging fra Ken Smith (bak) og Norbert Schaffer (til venstre) fra RSPB. FOTO: Magne Myklebust

Kommentarer til nyheten (2)