Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Høring av forslag om samordnet sentral kontingent i NOF

NOFs organisasjonsutvalg overleverte 1. november 2010 sin rapport med en vurdering av organisasjonsstruktur i NOF, med forslag til hvordan medlemskap i NOF bør bli i fremtiden. Dokumentet legges herved ut på høring i organisasjonen frem til 9. desember 2010.

Av NOFs sentralstyre

Publisert 04.11.2010

NOFs organisasjonsutvalg overleverte 1. november 2010 sin rapport med en vurdering av organisasjonsstruktur i NOF, med forslag til hvordan medlemskap i NOF bør bli i fremtiden. Dette er en oppfølging av vedtak på Landsmøtet 2009 og årsmøtet 2010.

Vi ber de av dere som er opptatt av denne saken om å lese sentralstyrets følgebrev og organisasjonsutvalgets rapport nøye og deretter vurdere om dere vil komme med en høringsuttalelse. Alle deler av NOFs organisasjon inkludert enkeltmedlemmer inviteres til å komme med sine synspunkter. I tillegg til denne nyhetssaken er høringsdokumentene sendt i brev og e-post til alle NOFs fylkesavdelinger og lokallag 3.-4. november.

Høringssvar bes sendt på e-post til NOFs generalsekretær (kjetil@birdlife.no) eller i brev til NOF-kontoret. Eventuelle synspunkter om temaet som fremsettes som kommentarer til denne nyhetssaken vil ikke bli betraktet som formelle høringssvar. Høringsfristen er torsdag 9. desember 2010.

Vedlagte dokumenter:

Kommentarer til nyheten (6)