Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Enorm oppslutning om Hagefugltellingen!

Vi håpet å få registreringer fra 3000 hager med i årets Hagefugltelling. Når vi i skrivende stund har 4227 så nøler vi ikke med å omtale Hagefugltellingen som en braksuksess! En bred omtale i riksdekkende media var en viktig årsak til suksessen.

Av Frode Falkenberg & Magne Myklebust

Publisert 16.02.2010

Årets Hagefugltelling er nå over, og NOF er strålende fornøyd med oppslutningen! Det er til nå registrert totalt 253553 individer og mer enn 100 arter fra 4227 hager. Dette er en kraftig økning fra fjorårets telling, som ga 68768 individer og 93 arter fra 1140 hager. Vi takker alle bidragsytere for den fantastiske innsatsen. Klarer vi å ha en slik oppslutning også i framtiden, så blir dette en virkelig god måte for å overvåke forekomsten av våre hagefugler om vinteren.

Det var stor aktivitet på hagefugltellere i hele landet, men noen fylker skilte seg ut. Hordaland var det fylket som hadde flest deltagere. Hele 437 hager ble opptalt i perioden. På andreplass følger Møre & Romsdal som kan skilte med 398 hager, tett fulgt av Sør-Trøndelag med 393 hager.

De fleste artene ble ikke rammet i særlig grad av kulden

Like fornøyde er vi med at kuldeperioden i januar ikke i merkbar grad reduserte bestandene av mange av de artene som opptrer i norske hager vinterstid. Årets snitt var 59.0 individer i hver hage, mot 60.2 individer per hage i fjor. Forut for årets Hagefugltelling var det nok mange som fryktet at den kalde vinteren tok knekken på mange småfugler. De ser imidlertid ut til å ha klart seg ganske bra. Noen unntak er det imidlertid, som for eksempel grønnfink og gjerdesmett.

Lite grønnfink

Allerede etter første dag av hagefugltellingshelga (30. januar) kunne vi skimte konturene av at noe hadde skjedd med grønnfinken. Da var det bare 40% av hagene som hadde besøk av arten, mot 50% i de to foregående årene. Når vi nå har analysert materialet for begge dagene denne helga, bekrefter resultatene dette. Grønnfinken var tilstede i 9% mindre hager enn foregående år, og nedgangen på antall individer per hage er på hele 22.4%. Det kan være flere årsaker til dette, men det er to faktorer som trolig har hatt stor påvirkning på tallene. For det første ble grønnfinken rammet av parasitten Trichomonas gallinae (gul knop) på seinsommeren i 2009. Det ble i denne perioden rapportert om store mengder døde grønnfinker fra store deler av landet. Om vi tar en titt på tallene fra de standardiserte trekkfugltellingene i Falsterbo i Sør-Sverige, så er disse på et ekstremt lavt nivå i forhold til tidligere. I 2009 ble det talt under halvparten så mange grønnfinker enn gjennomsnittet siden tellingene startet i 1973. Flere norske ringmerkingsstasjoner melder også om lite grønnfink, men materialet er begrenset. At sykdommer rammet grønnfinkene hardt er det ingen tvil om, men det er også sannsynlig at den relativt lave forekomsten av arten på norske fôringsplasser i januar også fikk hjelp av kulda i vinter. Det er ikke rapportert unormale mengder døde grønnfinker i vinter. Det er derfor naturlig å anta at utvandring i forbindelse med kuldeperioden like etter jul har hatt en viss effekt.

Gjerdesmetten sliter

En annen krabat som er avhengig av milde vintre for en god overlevelse er den lille gjerdesmetten. Gjerdesmetten er ingen tallrik art på norske fôringsplasser, men tallene fra Hagefugltellingen viser i alle fall en betydelig nedgang i år i forhold til tidligere år. Den forekommer kun på halvparten så mange fôringsplasser i år, men øker en smule med hensyn til antall individer per fôringsplass. Det er velkjent at gjerdesmetten kan påføres store tap under strenge vintre, og årets vinter er helt klart en vinter som gjør innhogg i bestanden.

Noen arter har økt i antall

Tallene fra årets Hagefugltelling viser også at noen arter har hatt en betydelig økning i sin forekomst på norske fôringsplasser denne vinteren. Dette gjelder blant annet rødstrupe, svarttrost og gulspurv. Felles for disse tre er trolig at de i større grad enn normalt har trukket inn til fôringsplasser som følge av at områdene de normalt leter etter mat i har blitt utilgjengelige som følge av snø og kulde. Bjørkefinken har også hatt en fin oppgang i årets Hagefugltelling. Dette er en art, i likhet med mange andre finkefugler, som har naturlige variasjoner i antall fra år til år. Denne variasjonen skyldes nok ikke ned- eller oppgang i bestandene, men deres evne til å være nomadiske utenfor hekkesesongen. Slike fugler oppsøker vinterområder med god næringstilgang. Et år kan det være store forekomster av bjørkefink et sted på kontinentet, for så å være borte neste år. Da kan de for eksempel være i Skandinavia.

Takk for deltakelsen!

Vi ønsker å takke alle sammen for den fantastiske deltakelsen i årets Hagefugltelling, og ønsker dere velkommen til å bidra også neste år. Alle registreringer vil bli kvalitetssikret, og alle deltagere vil få en e-post når dette er gjort.

Resultater fra perioden 23. januar til 7. februar 2010

Blåmeis
Blåmeisen er den nest vanligste arten på norske fôringsplasser. Den ble funnet i 80% av hagene som deltok på Hagefugltellingen. Det er bare kjøttmeis som er vanligere, og den ble funnet på 95% av alle fôringsplasser. Forekomsten av begge disse artene var rimelig stabil i år i forhold til tidligere. FOTO: Arne Elias Brandstrup Stenberg
Grønnfink
Grønnfinken var en av artene som hadde en betydelig nedgang på Hagefugltelling 2010 i forhold til 2008 og 2009. Sykdom i høst og utvandring i kuldeperioden kan være faktorer som har forårsaket dette resultatet. FOTO: Olav Fostervoll
Spurvehauk
Spurvehauken jakter gjerne på spurvefugler ved fôringsplasser. Denne rovfuglen ble observert på 378 foringsplasser (9%) i år. Fuglen på bildet har funnet en god utkikksplass på en bilvindusvisker. FOTO: Ingrid Schaanning Hegg

Kommentarer til nyheten (5)