Forsiden
Du er her: Forsiden > Prosjekter > Important Bird Areas (IBA)
  Forside    Områdene    Overvåkning    Dokumenter    Lenker    Kontakt    

Important Bird Areas (IBA)

BirdLife International gjennomfører et løpende program for å kartlegge og overvåke statusen for viktige fugleområder i hele verden. Helt siden boka "Important Bird Areas in Europe" ble utgitt i 1989, har BirdLife hatt et Important Bird Area (IBA)-program. Dette arbeidet har bl.a. ført til at det er samlet inn mye ny kunnskap om disse områdene, og dette resulterte i 2000 i en ny og oppdatert IBA-bok for Europa. Alle de tidligere IBA'ene ble vurdert på nytt ut fra nye kriterier. Det gjelder også for Norge, som på dette tidspunktet hadde 52 IBAer på fastlandet, samt 14 på Svalbard og Jan Mayen. Etter en ny oppdatering av norske IBAer i 2014 og 2015, er ytterligere norske IBAer identifisert, og vi satser nå på å oppdatere IBA-porteføljen fortløpende.

Målet er til enhver til å sitte inne med oppdaterte kunnskaper omkring inngrep, vernestatus og forandringer i fuglelivet i disse områdene, slik at dette kan brukes som et verktøy for forvaltningsmyndighetene på alle plan. Dette vil ha stor betydning for forvaltningen og verneprosessene for viktige fugleområder.

Alle opplysningene om status for fuglebestandene, status for inngrep, samt vernestatus er lagt inn i BirdLife International’s World Bird Database. Denne er nettopp utarbeidet med tanke på kartlegging av IBA-områder i hele verden. Alle de registrerte opplysningene fra de norske IBA-områdene er publisert i egne kapitler i BirdLife International's IBA-bok.

Siste nytt

Ikke gi tillatelse til mudring i Tanamunningen! (27.03.2020)

Deltaområdet Tanamunningen i Finnmark er ett av våre viktigste fugleområder - ofte kalt «Norges største fjære», og brukes til fjærskifte, overvintring og som rasteplass under vår- og høsttrekk av en rekke arter våtmarksfugler. NOF ber Fylkesmannen i Troms og Finnmark innstendig om å ikke gi Kystverket tillatelse til mudring inne i reservatet.

Les mer
Storflyplass på Leknes berører globale viktige våtmarker (12.02.2020)

Avinor vil bygge ny storflyplass i Lofoten, og foreslår samtidig ny vei mellom Leknes og Svolvær. De foreløpige planene viser at matjord, internasjonalt viktig våtmark, diverse bebyggelse og friluftsinteresser blir berørt. NOF i Lofoten vil kjempe for at våtmarkene skal bestå!

Les mer
Bedre ivaretakelse av truede fuglearter med ny klima- og miljøminister? (30.01.2020)

NOF har i ulike sammenhenger og ved ulike anledninger tatt opp det vi mener er en manglende oppfølging av beskyttelsestiltak for truede fuglearter i Norge. Nå ber vi den nye klima- og miljøministeren Sveinung Rotevatn ta noen overordnede grep i saker vi mener har blitt neglisjert.

Les mer
Fokus på naturmangfoldet, takk, Vestvågøy kommune! (04.06.2019)

I et omfattende innspill til Vestvågøy kommunes arealplan har NOF og Naturvernforbundet bedt om at de globalt viktige fugleområdene på øya ikke kompromitteres, og at våtmarkene hensynstas. Men skal kommunens naturforvaltning gis et løft, vil en kommunedelplan for naturmangfold være et must!

Les mer
NOF ber Ola Elvestuen ta nye og bedre grep for naturen (21.03.2019)

Ett nasjonalt miljømål er å forbedre forholdene for truede og nær truede arter. Et annet er at økosystemene skal ha god tilstand. Dette er fromme mål, men dessverre ser vi til stadighet at målene ofte ikke har den støtten som er nødvendig hos våre viktigste arealforvaltere, nemlig kommunene. Dermed må nye grep tas.

Les mer