Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Mange fugler å se i våtmarkene rundt Leknes nå!

30. august var det duket for høstens sjekk av fuglelivet rundt Leknes i Vestvågøy i regi av BirdLife Lofoten. Antall vadere og utvalget av arter varierer mye om høsten, men i år har det vært rikelig med fugler i de globalt viktige fjæreområdene, vannene og myrene. Deltakerne fikk derfor sett mange spennende fuglearter.

Av Harald Våge

Publisert 04.09.2023

Oversikt over fugler sett

Harald Våge var turleder, og har gitt oss denne rapporten: 

Svak vind, delvis skyet oppholdsvær og 15 grader. Tre deltagere på turen.

Vi besøkte fem lokaliteter.

Tobbenesosen/Leknesfjæra. Ca 250 vadere. 6 brushane, 60 sandlo, 150 myrsnipe, 1 rødstilk, 3 tundrasnipe, 10 dvergsnipe, 4 sotsnipe, 1 rødstilk, 10 polarsnipe, 1 sandløper, 50 stær. Alle disse var i Tobbenesosen. Så til de siste som var i Leknesfjæra like sør for Tobbenesosen. 4 tjeld, 8 siland, 2 kråke, 1 sildemåse, 10 hettemåse og 20 fiskemåse.

Haldsvågen. 6 sangsvane, 2 silandhunner med 3 og 9 unger, 1 stjertand og 6 krikkand.

Storeidvatnet. 5 grågås, 60 brunnakke, 2 krikkand, 2 kvinand, 2 stjertand, 20 stokkand,         2 toppand og 6 horndykker.

Saltisen. 1 låvesvale, 1 dvergfalk, 4 smålom, 1 sangsvane, 2 brunnakke, 10 stokkand,              5 stjertand, 25 sotsnipe, 20 brushane, 6 sandlo, 2 tundrasnipe, 30 myrsnipe, 1 makrellterne,  10 fiskemåse og 8 hettemåse.

Farstasdvatnet. 1 linerle, 60 brushane, 5 brunnakke, 2 siland og 2 makrellterne (voksen og barn).

Globalt viktig fugleområde

Les mer om Leknes våtmarkssystem Viktig fugleområde (IBA) på BirdLife International sine sider her.

Hva er et Viktig fugleområde (IBA).

Myrsnipe
Myrsnipe er vanligvis en av de mest tallrikeste vadefuglene som stopper i Lofoten for å finne næring før reisen videre. I hekketiden kjenner man lett myrsnipa på en mørk bukflekk, men ungfuglene om høsten er vanskeligere å kjenne igjen. Merk likevel det litt lange nebbet, brunlig hode og hals, samt lys buk med mørke spetter. Fuglen på bildet har også skiftet noen av dekkfjærne på skulderen, og en grå vinterdrakt er i ferd med å etableres. FOTO: Martin Eggen