Hopp til hovedinnhold
Foto: Frode Falkenberg
Designelement

Her finner du offisielle navn på alle verdens fuglearter. Navnene er utarbeidet av Norsk navnekomité for fugl (NNKF).

Last ned

Navnene er også tilgjengelig som nedlastbare Excel-regneark:

Verdensliste (Excel)

Nytt fra NNKF

02.06.2023

Nye norske fuglenavn utarbeidet av navnekomiteen

Norsk navnekomite for fugl (NNKF) har de siste to og et halvt årene arbeidet med overgangen fra Clements-listen til International Ornithologists´ Union (IOC – tidligere International Ornithological Committee) sin verdensliste over alle arter på kloden. BirdLife Norge, med alle tilhørende komiteer og grupperinger, ble enige om en samlet overgang til taksonomien til IOC.

Les hele saken
04.12.2020

NOF samkjører taksonomi og systematikk for fugl

NOFs ulike komiteer har frem til nå fulgt ulike taksonomiske anbefalinger, noe som har gitt grunnlag for forvirring. Det vil det nå bli slutt på etter at NOF har besluttet å følge de taksonomiske anbefalingene til IOC World Bird List. Dette er en faglig godt fundert, global og dynamisk liste.

Les hele saken
02.09.2020

Ny norsk navneliste over verdens fuglearter

Norsk navnekomité for fugl (NNKF) har oppdatert den norske fuglenavnlista – alle verdens fuglenavn på norsk. Navnene ligger nå ute på nettsiden vår. Siden forrige nettutgave som kom i 2017 er det en artstilvekst på 170 arter – lista teller nå 10 721 fuglearter. Mest skyldes økningen ny forskning innen systematikk.

Les hele saken
20.12.2019

Nye norske fuglenavn

Norsk navnekomite for fugl (NNKF) har oppdatert den norske fuglenavnlista. Oppdateringene gjelder fire nybeskrevne fuglearter. Men det er bedret fugletaksonomisk forståelse ved at underarter splittes fra en moderart som utgjør flest «nye» arter som krever norske navn – til sammen 108 fuglearter. Det er også 20 artssammenslåinger og 49 utdødde arter har fått norske navn.

Les hele saken
05.03.2019

Wilsonstormsvalen får nytt norsk navn: oseanstormsvale

I den siste oppdateringen av verdenslisten som Norsk navnekomite for fugl (NNKF) følger, Clementslista, deles nå stormvalefamilien (Hydrobatidae) i to familier i det fem slekter skilles ut i en ny familie (Oceanitidae). NNKF har gitt den nye familien det norske navnet oseansvalefamilien.

Les hele saken
19.12.2018

Nye norske fuglenavn

Norsk navnekomité for fugl (NNKF) har hatt møte 10.-11.11.2018 hvor oppdateringer i henhold til den systematikk som følges, Clements Checklist, ble gjennomgått. Oppdateringene for 2018 gjelder 36 artssplittelser og fem nybeskrevne arter som her får offisielle, anbefalte, norske navn. Dessuten har en utdødd art fått navn.

Les hele saken

Flere nyheter fra NNKF