Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Ørland kommune satser på våtmark!

Ørland er våtmarkskommune nr. 1 i Midt-Norge, og har nå virkelig fått vind i seilene hva angår satsing på våtmark. Søndag 9. september åpnet Ørland våtmarkssenter, og samme dag ble Hovsfjæra Amfi presentert for publikum. Vi møtte Tormod Amundsen - arkitekten bak amfiet og våtmarkssenteret.

Av Magne Myklebust

Publisert 11.09.2012

For om lag to år siden presenterte vi Grande Amfi - som representerer noe nytt hva angår tenkning rundt fugletårn i Norge: et kombinert fugletårn og friluftsamfi. Amfiet ligger sentralt plassert i den gedigne Grandefjæra, som utgjør den vestlige delen av fastlandet i Ørland. Nå har Grande Amfi fått en lillebror! Hovsfjæra Amfi ble påbegynt i juli, og en stolt arkitekt Tormod Amundsen kunne presentere nykomlingen søndag 9. september for publikum. Dette amfiet ligger lenger øst i Ørland, og er plassert ved Balsneselvas utløp i Hovsfjæra fuglefredningsområde, ikke så langt fra velkjente Austrått. Hovsfjæra fuglefredningsområde er et av de fire store Ramsar-områdene i kommunen.

Hovsfjæra Amfi er mindre enn Grande Amfi, men skal i stor grad fylle samme funksjon. Det er fullstendig mulig å ta med en skoleklasse til amfiet, som får muligheten til å sitte under tak mens de lærer om fuglelivet i Hovsfjæra. Det pedagogiske aspektet har vært svært viktig ved utformingen av de to amfiene, samtidig som de er fullgode for kresne ornitologer som vil ha god tilrettelegging. Begge amfiene har et strømlinjeformet og alternativt design i forhold til de mer klassiske, firkantete fugletårnene. På Hovsfjæra er det tilpasset for rullestolbrukere med en rampe opp som har rett stigningsforhold. Veggene rundt rampen omslutter amfidelen og er en god utstillingsplass for infotavler om fuglelivet i regionen.

Arkitekten bak de to amfiene heter Tormod Amundsen (34). Han startet arkitektfirmaet Nordøstkompaniet i 2009, men dette har nå skiftet navn til Biotope. Til daglig har Tormod sin base i Vardø i Finnmark, og jobber på fulltid med tilrettelegging for fuglekikking, fugleturisme og naturopplevelser. Opprinnelig kommer han fra Trondheim, og som en aktiv fuglekikker på 90-tallet er han godt kjent både i Ørland og andre rike fugleområder i Sør-Trøndelag.

Hva skyldes den storstilte satsingen på våtmark i Ørland kommune?

Det har skjedd en gedigen kursendring i kommunen når det gjelder holdninger til våtmark. Mange ørlendinger var nok i sin tid skeptiske til det omfattende vernet av våtmarksområder i Ørland. I nyere tid ser vi imidlertid at forståelsen for vernet av våtmarkene har økt markant, og man ønsker nå å bruke den rike ørlandsnaturen til turisme, friluftsliv og undervisning. Det er neppe noen kommune i Norge som satser like friskt på informasjon og tilrettelegging rundt våtmark som Ørland. Åpningen av Ørland våtmarkssenter på Brekstad demonstrerer det. Dette senteret drives i regi av Ørland kultursenter. Her finner man en stor utstilling om våtmark som forteller publikum om verdien av å ta vare på naturtypen. Våtmarkssenteret ligger sentralt plassert på Brekstad, rett vest av fergeleiet. Her bør folk ta seg en tur innom før de legger ut på tur i kommunens våtmarksområder.

Blir det flere amfier andre steder i Norge?

Det kan fort skje! Nå har vi jo to amfier å vise til i Ørland, og det er lettere å få finansiering til noe tilsvarende andre steder når vi har noe konkret å vise til som også har vist seg å fungere bra. Det er vi i Biotope som har utviklet og eier amfikonseptet. Vi har jobbet mye med fuglekikkerskjul og tårn som arkitektursjanger, og tilbyr et ganske unikt produkt i form av at vi er både aktive ornitologer og arkitekter. Akkurat den kombinasjonen er vi nok alene om å inneha her til lands. Kanskje kan det neste amfiet bli i England? Jeg besøkte nylig Birdfair i Storbritannia, en gedigen messe med over 30 000 besøkende ornitologer. Det var stor interesse for amfi-tankegangen og de tjenester vi kan tilby også der. Utrolig nok ser det ut til at kombinasjonen arktitektur og ornitologi befinner seg på et ganske «tidlig» stadium selv i Storbritannia. RSPB er den engelske partneren av BirdLife International, og har over 1 million medlemmer! Jeg knyttet kontakter med RSPB og andre engelske aktører på Birdfair. RSPB kunne fortelle at de har ansatt ingeniører, men ikke arkitekter. Med så mange fuglekikkere som Storbritannia har er det egentlig utrolig at ingen jobber mer med arkitekturen som følger fagfeltet. Det blir artig å følge opp dialogen med britene, og det hadde jo vært morsomt om det norske amfi-konseptet ble eksportert til Storbritannia! Normalt er det jo import av ornitologiske idéer til Norge...

Hvilken mottakelse fikk Hovsfjæra Amfi?

Etter åpningen av Ørland våtmarkssenter gikk det buss utover til Hovsfjæra Amfi, slik at flest mulig fikk være med også på åpningen av dette bygget. Det var minst 80 personer tilstede under åpningen av Amfiet, og de jeg snakket med var godt fornøyd med utforming og plassering. Mange ser jo at dette med utforming har fått litt mer oppmerksomhet enn vanlig, og både utseende og funksjoner gjør bygget litt mer tilgjengelig for flere enn aktive fuglekikkere. Jørgen Søraker fra NOF Fosen lokallag holdt en tale til forsamlingen, og lokallaget (og dermed NOF) kan nok få mer oppmerksomhet etter byggingen av de to amfiene. Også NOF Trondheim lokallag hadde lagt en ekskursjon til Ørland denne dagen, og de var med på åpningen av amfiet.

Her blir det naturlig også for andre enn fuglekikkere å ta en stopp. Amfiet ligger nemlig like ved en populær tursti som går fra Brekstad og utover mot Austrått. På denne måten vil man nå svært mange mennesker, og dermed gi dem en mulighet til å lære mer om våtmark. En mer ypperlig måte å få fuglene og naturopplevelsen ut til folket vet jeg ikke om! Biotope har allerede tegnet et par mindre fuglekikkerskjul som også snart skal oppføres, så natursatsingen på Ørland er i full driv, og initiativet er lokalt.

Avslutningsvis forteller Tormod at bygget er finansiert av Ørland kultursenter og Statens naturoppsyn. Det kostet om lag 200 000 kr. å realisere, altså om lag halvparten av Grande Amfi. Av dette er ca. 50 000 kr. materialkostnader.

NOF er godt fornøyd med den positive utviklingen i Ørland kommune. Sammenhengen mellom økt tilrettelegging for fuglekikking og økt forståelse for natur og fugleliv er markant. I så måte er arbeidet som skjer i Ørland i disse dager midt i blinken for en fuglevernforening. Her er det bare å la seg inspirere!

Aktuelle lenker:

Åpning av Hovsfjæra Amfi
Over 80 personer var til stede under åpningen av Hovsfjæra Amfi. FOTO: Andreas Winnem
Åpning av Hovsfjæra Amfi
Hovsfjæra Amfi ligger sentralt plassert langs en populær tursti mellom Brekstad og Austrått i Ørland kommune i Sør-Trøndelag. Her vil informasjon om våtmark og fugleliv nå ut til mange mennesker! FOTO: Tormod Amundsen
Jørgen Søraker klipper snora
Jørgen Søraker fra NOF Fosen lokallag klipper snora. Og dermed var Hovsfjæra Amfi innviet! FOTO: Andreas Winnem
Åpning Ørland nasjonale våtmarkssenter
Det var stor interesse både blant lokalbefolkning og journalister for åpningen av Ørland våtmarkssenter. Hovedgrepet er at våtmarkssenteret er lagt til det gamle venterommet for hutigbåten. Istedenfor å lage et helt nytt senter, så har man lagt dette til et område hvor det allerede er over 200 mennesker innom daglig. FOTO: Tormod Amundsen
Åpning Ørland nasjonale våtmarkssenter
Utstillingen til Ørland nasjonale våtmarkssenter består av en digital del, med muligheter for lett å komme med bidrag selv i form av bilder av ørlandsnatur delt gjennom sosiale medier-tjenesten Instagram. Ellers er det masse fuglefakta på plansjene om fugleliv og naturområder i Ørland. Det er også et stort «Ipad-bord» i utstillingen som kan brukes av mange samtidig. Her er det touch-screen teknologi som gir en mulighet til å gå på en digital oppdagelsesferd i Ørland. Her er kart, tegnemuligheter, flyfotos, videosnutter osv. FOTO: Tormod Amundsen

Kommentarer til nyheten (1)