Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hedmark

Fugletårn ved Gaustadsjøen

Fugletårnet ved Gaustadsjøen blir endelig ferdigstilt.

Av Arnfinn Tøråsen, Tor Oddvar sagen

Publisert 30.01.2013

Gaustadsjøen ligger like sør for Skotterud i Eidskog kommune.Sjøen ligger mellom riksvegen mot Sverige og jernbanen og er vel 1 km lang og ca 300m bred.Vrangselva går gjennom sjøen.Den ligger 127moh og er en av de lavest liggende sjøene i fylket.God gjennomstrømming bidrar til tidlig isløsning.Undertegnede har bare besøkt sjøen meget sporadisk og følgende arter er registrert: fiskeørn, stokkand, kvinand, krikkand, canadagås, storskarv, smålom og bra med sangsvane på våren.En flokk med sædgås så Jonas Langbråten for ett par år siden.Vi er også midt inne i løvmeisen sitt kjerneområde i hedmark.Større ornitologisk aktivitet i området vil nok øke artslista.Sjøen har potensiale.

For noen år siden ble ett sti og historie prosjekt i området, og i forbindelse med det ble ett fugletårn påbegynt, men ikke gjordt ferdig.Materialene lå der men tak, trapp og rekkverk manglet.Ildsjelene hadde enten flyttet eller mistet piffen.Ett nesten ferdig tårn står der i flere år.

Så en søndag morgen med bil og henger fulle av verktøy og struttende av arbeidslyst satte Arnfinn Tøråsen, Vidar Lilleseth og Tor O Sagen kurs mot svenskegrensen.Det er ikke kjørbar veg helt fram, men ved hjelp av håndkraft får vi hengeren på overkommelig avstand.Bortsett fra takplater så ligger som sagt det meste av materialene vi trenger på plassen, noe preget av tidens tann men ikke mer enn at de fortsatt er brukbare.Det meste er jo også impregnert.Med Tor O forsvarlig sikret på taket, snekres det rekkverk i etsjen under.Arnfinn har fått noen lette aluminiums takplater, og når rekkverket er ferdig er også taket lagt.Nå gjennstår det bare å komme seg ned.Etter en liten matpause, er det bakvegg og trapp som står for tur.Når dagen er omme og mørkret sniker seg på, men med tid til overs for en liten harrytur, står tårnet endelig ferdig.Nå står det der og venter på ditt besøk.

Tårnet ligger på østsiden av sjøen.Kjør Grensevegen som går mellom Skotterud og Magnor.Ta av fra vegen på sørsida av ett byggefelt like sør for Skotterud, der ett stort jorde begynner.En landbruksveg går i jordkanten til en usikret planovergang på jernbanen.Det er dårlig med parkeringsmuligheter.Fra planovergangen, følg traktorvegen ca 150m nordover og ut mot sjøen der ligger tårnet.

God tur.

fugletårn
FOTO: tor oddvar sagen
ett uferdig tårn
FOTO: tor Oddvar sagen
kart
kjør ned Wallmannsvegen -landbruksveg over planovergang til parkering. FOTO: offentlig
utsikt
FOTO: Tor Oddvar sagen