Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hedmark

Kongens fortjenestemedalje til Trond Vidar Vedum

Det er ikke hverdagskost at NOFs ressurspersoner får tildelt Kongens fortjenestemedalje. Trond Vidar Vedum fikk medaljen for sitt samfunnsengasjement og frivillige arbeid for natur og naturvern, samt for kultur- og trivselsskapende arbeid. Hovedpersonen selv visste ikke hva han gikk til på tilstelningen i august!

Av Per Nøkleby og Sigrid Lindstad

Publisert 23.09.2021

Søndag 22. august ble vi invitert til gapahuken på Bjørby. Her skulle
vi samles for at Trond Vidar Vedum skulle få en utmerkelse for sin innsats og sterke engasjement for dyr og natur. Trond Vidar ble enda mer overrasket enn oss da det viste seg at statsforvalter Knut Storberget trådte fram for å tildele ham Kongens fortjenestemedalje. «Jeg er aldri i mitt liv blitt så overrasket», sa Vedum etter at han var blitt lurt av familien til å tro at han skulle på kaffekos i en gapahuk.

Etter den høytidlige overrekkelsen sa Knut Storberget i sin tale at han sto her i dag på vegne av Kongen for å hedre Trond Vidar for sitt samfunnsengasjement og frivillige arbeid for natur og naturvern, samt for kultur- og trivselsskapende arbeid. 

Interessen for naturen fikk han sammen med faren på fjellturer i barndommen. Spesialiseringa begynte da han var student på lærerskolen på Hamar, og det var kornkråkene som ble satt i fokus først. Senere utforsket han spurveuglas mat- og livsvaner. Den vesle ugla lagrer musene i flere hulrom for at ikke måren skal kunne ta alt fra den!

Men interessen for fugler var bredere enn som så. I tida på lærerskolen var han med i oppstarten av medlemsbladet Kornkråka, som den gang het Fjellvåken. Han satt på hybelen sin og spritduplikerte de første eksemplarene.

Allerede på 1970-tallet var han engasjert i vern av våtmarksområdet Åkersvika, noe som førte til opprettelsen av Norges første Ramsar-område. Gjennom et langt liv har han lagt ned en innsats for natur, naturvern og naturopplevelser. I bøker og handling har han vist hvordan alle kan forbedre forholdene for fugler og natur. Trond Vidar Vedum har gitt ut i alt 16 bøker. Den syttende kommer ut i disse dager og handler om dammer som perler i landskapet. Forfatterskapet hans rekker over alt fra barnebøker, felthåndbøker om fugler, planter og bier, lærebøker, arbeidsbøker og veiledningsbøker for lærere – ofte i samarbeid med andre fagfolk. Han har også gitt ut ei diktsamling. «Fuglevenn-boka» er oversatt til tysk, dansk og færøyisk.

I 1989 var Trond Vidar sentral i arbeidet med å gjenskape våtmarksområdene på Starene ved Horne gard, og han var en driver i opprettelsen av Våtmarksgruppa, en underavdeling av NOF avd. Hedmark. Som leder og primus motor for Våtmarksgruppa ble dette starten på et naturvernarbeid uten sidestykke i Norge, med graving og restaurering av over 140 dammer over hele Østlandet. Våtmarksgruppa ble i 2015
tildelt den første Fuglevernprisen fra Norsk Ornitologisk Forening.

Statsforvalter Knut Storberget trakk også fram at Trond Vidar som en del av gardsdriften har vært aktiv som birøkter og har gjennom flere bøker formidlet bienes liv og betydning. En natursti gir mulighet til å oppleve livet i fuglekassene, og i den romslige gapahuken har utallige skoleklasser hørt på Trond Vidars kunnskap og kjærlighet til naturen, og kanskje ble det sådd en spire til bedre naturforståelse.

Trond Vidar Vedum må ha en helt spesiell evne og vilje til å formidle. Det ser en gjennom bøkene han har skrevet og ved å anlegge en natursti åpen for allmennheten. Kunnskap og gleder skal som kjent deles. Det ligger tydeligvis nært hos han. Vi gratulerer Trond Vidar med en i høyeste grad fortjent kongelig utmerkelse!

Nettsaken ble først publisert på NOF avd. Hedmarks nettside 6.9.2021.

Kongens fortjenestemedalje til Trond Vidar Vedum
Trond Vidar Vedum med diplomet fra Kong Harald. FOTO: Sigrid Lindstad
Kongens fortjenestemedalje til Trond Vidar Vedum
Det var statsforvalter Knut Storberget som overrakte Kongens fortjenestemedalje til Trond Vidar Vedum. FOTO: Per Nøkleby