Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hedmark

Nytt lokallag av NOF i Engerdal

Etter en tids planlegging ble NOF Engerdal lokallag stiftet 1. september 2021. Dette blir et nytt lokallag under NOF avd. Hedmark, som fra før har lokallag i Elverum, Hamar og Trysil. Vi gratulerer med opprettelsen, og ser frem til fortsettelsen. Det er nå 52 lokallag i NOF.

Av Eli Maria Stenklev

Publisert 16.09.2021

De senere årene har det vært gjort enkelte forsøk på å starte opp lokallag i nordfylket uten suksess, og det var derfor ekstra hyggelig da Jo-Gaute Åsgård tok kontakt med NOF og fortalte at han og to andre karer ved navn Knut Holmseth og Jørn Skogheim ønsket å starte lokallag i Engerdal og allerede hadde begynt med promoteringen. De hadde tatt initiativ til et innledende møte for interesserte og vært i avisa om saken, så det borget godt for stiftelsesmøtet som ble satt til 1. september da initiativtakerne møtte fylkeslagsleder i forkant for å planlegge lokallagsdannelsen.

Som en del av forberedelsene sendte NOF sentralt informasjonsmateriale til engerdølene og opprettet Engerdal lokallag i medlemsregisteret vårt (Hypersys). Fylkeslaget sendte mail til alle eksisterende medlemmer i Hedmark og opplyste om den kommende oppstarten, og ba medlemmer som følte tilhørighet til Engerdal og ønsket overgang til det nye lokallaget om å gi beskjed slik at vi kunne føre dem over. 

Resultatet var at det allerede var hele 14 medlemmer av Engerdal (en kombinasjon av helt nye medlemmer, samt eksisterende som ønsket overgang til Engerdal) da dagen for stiftelsesmøtet opprant. Med tanke på det gode forarbeidet de lokale karene hadde gjort, var det en forventing om at det ville komme noen flere enn bare dem, men at det skulle møte opp hele 16 stykker, inkludert foredragsholder Trond Berg og fylkeslagsleder E. Maria Stenklev som var kommet for å hjelpe til med det formelle rundt vedtekter og valg, overgikk forventningene.

Møtet begynte med at Jo-Gaute Åsgård hadde en kort innledning og ønsket velkommen, før E. Maria Stenklev ble valgt som ordstyrer. Dernest var det valg av protokollfører og to som skulle signere protokollen, før vedtektene sto for tur. Vedtektene var et forslag fra fylket basert på et utkast fra NOF sentralt og ble gjennomgått paragraf for paragraf. Neste og litt mer spennende post på programmet var valg, og man ville kanskje tro at det kun ville stille mange nok til et minimumsstyre på tre, men engerdølene imponerte igjen og et fullt styre på fem personer med Jo-Gaute som leder ble valgt, før en valgkomité bestående av to personer og en revisor ble valgt. Det var både yngre og litt mer voksne, samt både kvinner og menn som påtok seg vervene.

I utgangspunktet er det kun betalende medlemmer som er valgbare til verv i NOF, og det var en forventet problemstilling at det på dagen ville være noen som møtte for første gang og kunne tenke seg å bli medlemmer og evt. ta verv. Etter en grundig diskusjon var det enighet om at et stiftelsesmøte er en ekstraordinær situasjon, og at nye medlemmer ville kunne være valgbare under forutsetningen av at de meldte seg inn samme dag, og med forståelse av at ved manglende etterlevelse av dette ville det måtte kreves et ekstraordinært årsmøte. Det hører med til historien at det nye lokallaget nå har gledelige 18 medlemmer registrert i Hypersys, mot 14 før møtet.

Neste post på programmet var et spennende og engasjerende foredrag av Trond Berg om ugler med litt ekstra fokus på spurveugle og lappugle, og med herlige innslag om smågnagere. Til slutt var det en post hvor det nye styret ønsket innspill på aktiviteter. Det kom tydelig fram at arbeid for barn/unge var viktig for mange av de oppmøtte. Initiativtakerne hadde allerede påtatt seg å ha stand uka etter stiftelsesmøtet i forbindelse med Friluftslivets uke og ønsket blant annet kassesnekring for barn.

Representanter blant de oppmøtte kom umiddelbart med generøse tilbud om både plank og spiker. Ett av de nyvalgte styremedlemmene viste seg også å være god på rapporteringsverktøyet Artsobservasjoner, og tilbød seg å ha opplæring på fugleregistreringer for de andre medlemmene. Et annet tema som ble tatt opp og som man ønsket som tema på lokallagsmøtet, var viktigheten av å diskutere hvor grensene går når man ivrer etter gode fuglebilder. Sist men ikke minst må det nevnes at det ble servert kaffe og nydelig kringle underveis. NOF avd. Hedmark gratulerer engerdølene med nytt lokallag og takker initiativtakerne for arbeidet de har lagt ned!

Nytt lokallag i Engerdal
Hele 14 medlemmer av NOF Engerdal lokallag møtte på stiftelsesmøtet 1. september. Bildet viser et utvalg av deltakerne på møtet. FOTO: Eli Maria Stenklev