Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Mye bjørkefink under årets EuroBirdwatch

Årets EuroBirdwatch (EBW) foregikk helga 6.-7. oktober. Den mest registrerte arten ble bjørkefink med 22 478 individer. Kortnebbgås og stær fulgte som nummer to og tre. Det ble totalt registrert 147 418 fugler fordelt på 208 arter med svartstrupesteinskvett som den mest sjeldne arten.

Av Morten Ree

Publisert 08.11.2012

EBW har siden oppstarten i 1993 vært BirdLifes årlige arrangement for fuglekikking i Europa og Sentral-Asia. Hensikten er å sette fokus på gleden ved fugleopplevelser og magien ved fugletrekket som er på sitt mest intensive i denne perioden.

Årets EBW ble som vanlig basert på rapportering til Rapportsystemet for Fugler: Artsobservasjoner. Det ble også gjennomført to arrangementer for publikum denne helgen, nemlig «Åpen dag» på Lista fuglestasjon og tårnkonkurransen i Buskerud. Totalt deltok ca. 100 personer på disse to arrangementene. I tillegg bidro 373 rapportører med å legge inn sine registreringer fra helgen på Artsobservasjoner.

Bjørkefink ble fuglen med flest individer registrert. Hvis man inkluderer det som er lagt inn av observasjoner på blandingsflokker, så var det sannsynligvis opp mot 30 000 individer av arten. Det var også mye kortnebbgås og stær og disse artene kom på henholdsvis andre og tredjeplass i statistikken. Trostene som enkelte år kan komme på listen over tre på topp nådde ikke opp i år.

Tabellen viser nøkkeltall for de tre siste år under vår nasjonale EBW-helg.

  2010 2011 2012
Antall individer 137 891              
191 503 147 418
Antall arter 214 229                         
208
Antall deltakere 356 783 473
Tre arter på topp
Bjørkefink
(20 686)  
Stær
(13 640)
Kortnebbgås
(11 514)
Kortnebbgås
(26 334)
Grågås
(12 698)
Rødvingetrost
(12 420)
Bjørkefink
(22 478)
Kortnebbgås
(15 160)
Stær
(8865)

 

Helgens sjeldneste observasjon var en svartstrupesteinskvett fra Utsira.

Tall fra den totale EBW-registreringen i Europa og Sentral Asia er 2 601 arrangement, 66 118 deltakere og nesten 6,3 millioner fugler registrert.

Lista Fuglestasjon og NOF Lista lokallag arrangerte åpen dag i forbindelse med EBW. Til tross for at det blåste nordvest stiv kuling møtte det opp om lag 75 personer. Det var enda bra at det var varm kaffe og vafler å få kjøpt! Det ble registrert 78 ulike arter på stasjonsområdet med 3098 individer. Natursti var satt ut i lebeltet av lokallaget. Ringmerkingen ble avlyst grunnet for sterk vind. Havsule ble den mest tallrike arten i år med totalt 1230 individer. De aller fleste fuglene trakk forbi Lista fyr i sørøstlig rettning, men det var også en flokk på ca. 50 suler som drev og stupte ned på en fiskestim rett utenfor fyret.

NOF avd. Buskerud hadde 24 deltakere fordelt på 5 lokaliteter som observerte nesten 3000 fugler av i alt 66 arter mellom kl. 8 og 11 søndag 7. oktober. Det meldes om et vellykket arrangement på alle måter i finværet denne første oktobersøndagen. Oppsummeringen av dagens resultater ga følgende rangering:

 

Fiskumvannet 43 arter
Linnesstranda 38 arter
Øyen 1 31 arter
Grunnane 27 arter
Bergsvingen 25 arter

 

Et artig poeng er at Fiskumvannet med flest arter hadde færrest antall individer, mens Bergsvingen med færrest arter hadde flest individer takket være en stor flokk med bjørkefink. Ingen store «bomber» ble registrert under arrangementet. Mest nevneverdig er dvergdykker, horndykker, varsler, kornkråke, samt en lomvi i Fiskumvannet. Arter med størst antall var bjørkefink (1115), grågås (288), stokkand (136) og kaie (115).

 

Les mer:

Bjørkefink
Bjørkefinken ble den mest tallrike fuglen på EuroBirdwatch i høst. FOTO: Per H. Olsen
Lista fuglestasjon
Deltakere på årets EBW-arrangement på Lista fuglestasjon. FOTO: Thomas Bentsen

Kommentér nyheten