Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Grågåsa trekker tidligere

Trekktellingene ved Lista fuglestasjon gir mye interessant informasjon. En analyse av trekktellingene i perioden 1990-2012 viser at grågåsa har framskyndet både vårtrekk og høsttrekk. Tidligere vårtrekk kan være forårsaket av mildere vårvær, mens tidligere sørtrekk om høsten har en sammenheng med jaktstart.

Av Magne Myklebust

Publisert 21.08.2013

Data fra norske fuglestasjoner har stor verdi i overvåkingen av norske fuglebestander, noe som framskaffes både gjennom trekktellinger og standardisert nettfangst. Ved Lista fuglestasjon har man nylig analysert trekktallene for grågås i perioden 1990-2012. Det viser seg at grågåsa har framskyndet både vårtrekk og høsttrekk i denne perioden.

På 90-tallet var gjennomsnittlig dato for trekktopp 12. april, mens tilsvarende dato for 2000-tallet er 4. april. En mulig forklaring på tidligere trekktopp kan være mildere vær tidligere om våren. Grågåsbestanden har også økt kraftig de seneste årene, og dersom økningen i de sørlige bestandene er større enn lenger nord, vil dette også kunne forskyve trekktoppen mot en tidligere dato på våren. Fugler som ankommer Norge tidlig vil ha gode muligheter for å erobre de beste hekkeplassene, så det kan lønne seg å være tidlig ute.

Også høsttrekket foregår tidligere nå enn det gjorde før. Gjennomsnittlig trekktopp under første halvdel av 90-tallet ligger på 29. august, mens gjennomsnittet fra 1997 til og med 2012 ligger på 14. august, det vil si det har skjedd en framskynding av trekket med ca. to uker. Den store forskyvningen av høsttrekket skyldes mest sannsynlig starten på gåsejakta. Fram til og med 1996 startet den ordinære jakta på grågås den 21. august, mens fra og med 1997 var jaktstarten flyttet til 10. august.

Les hele saken (Lista fuglestasjon)

Grågås
Grågåsa kommer tidligere både vår og høst til Norge. FOTO: Jan Erik Røer