Hopp til hovedinnhold

Nyhetsarkivet

Nyheter om grågås:

21.01.2021Ekstra mange overvintrende grågjess i vest denne vinteren
16.12.2020Ny kunnskap om gjess kan gi bedre forvaltning
27.02.2019Frankrike jakter ulovlig på grågåsa
29.08.2018For lett å skyte grågås
08.02.2018Opptil 4 100 hekkende grågåspar i Nordland
05.12.2014Hotran er et viktig område som må bevares!
21.08.2013Grågåsa trekker tidligere
29.03.2012Hvor mange grågjess hekker i Hordaland?
25.11.2011Fredede fugler skytes
16.02.2007Ikke lenger jakt på krykkje og hettemåke!
19.06.2006Nytt forslag til jakttider sendt ut på høring
11.01.2002Islandske grågjess i Norge
19.11.2001Grågjess på avveie?

Andre nyheter