Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Frankrike jakter ulovlig på grågåsa

Franske myndigheter har utvidet jaktsesongen på grågås, og har fått støtte fra norske myndigheter. Utvidelsen av jakta skjer på et tidspunkt der grågjessene begynner på vårtrekket mot Norge, og strider mot intensjonene i EUs fugledirektiv.

Av Paul Shimmings

Publisert 27.02.2019

Norske grågjess i Frankrike

Kari Bremnes sang «Æ e mest glad i når grågåsa kjæm». For mange som bor langs kysten er gjessenes ankomst et kjærkommen tegn på at våren er i anmarsj. Men hvor har gåsa vært om vinteren? Mange av våre grågjess overvintrer i Frankrike, mens andre kommer fra områder lengre sør i Europa og mellomlander i Frankrike under trekket mot nord. I disse dager har de første grågjessene dukket opp langs norskekysten.

Internasjonale forvaltningsplan for grågås

En internasjonal forvaltningsplan for den nordvest- / sørvest-europeiske bestanden av grågjess ble undertegnet i Durban, Sør-Afrika i desember 2018. Arbeidet er en del av AEWAs (Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, også kalt Vannfuglavtalen) internasjonale plattform for å sikre god forvaltning av grågås og andre vannfugler på tvers av landegrensene. Både Frankrike og Norge er partsland.

Grågåsjakt i Frankrike

Normalt foregår jakta på grågås fra første helgen i august ved kysten og fra 21. august i innlandet til og med 31. januar. Hvert år i de siste 20 årene har franske jegere lagt press på å få utvidet jaktsesongen, og det har vært en kamp mellom myndighetene og «Ligue pour la Protection des Oiseaux» (LPO) som er den franske BirdLife-partneren. Den 15. februar 2018 lovet den franske presidenten Emmanuel Macron til Willy Schraen, president i den nasjonale føderasjonen av jegere (Fédération nationale des chasseurs – FNC), at det ville være mulig å kunne skyte grågjess i februar 2019.

Frankrike bestemmer selv jakttider innenfor egne landegrenser, akkurat som vi her i Norge fastslår når vi skal jakte arter her til lands. Etter press fra jegere, som ville kunne ha tillatelse til å jakte på inntil 5000 grågjess ut februar i år, fremmet den franske miljøvernministeren François de Rugy et forslag om å kunne jakte på inntil 4000 individer, med begrunnelsen at å minke antallet som kunne skytes ville få LPO til å være fornøyd (til tross for at LPO har vært imot en utvidelsen av jakta). Den 30. januar 2019 ble det bestemt at man kunne jakte på inntil 4000 grågjess ut februar, og det ble laget en forskrift som tilsa at jaktsesongen kunne utvides. Franskmenn har skrevet i utvidelsen av jaktsesongen at det oppfyller forpliktelsene i AEWA-planen. Planen sier absolutt ingenting om slik vårjakt på arten.

Stanset i høyesteretten, men fortsetter likevel

Dette protesterte LPO på, og den 6. februar avgjorde Conseil d’Etat, som er den høyeste rettsinstansen i Frankrike, at en slik jakt var ulovlig og at den skulle stanses umiddelbart. Da retten konkluderte med dette, hadde franskmennene allerede hatt ei ekstra uke med jakt på grågås.

For å gjøre vondt verre, kom den franske statssekretæren Emmanuelle Wargon (rådgiveren og talspersonen til miljøvernministeren) med en uttalelse der hun var uenig med avgjørelsen i retten og at hun ville bruke AEWA til å endre EU-lovverket. Det skal ikke være mulig siden kun institusjoner innenfor EU-systemet kan endre lovverket innenfor EU-landene.

Samme dag som det ble gitt lov å utvide jakten (31. januar) skrev presidenten i den franske jegerforeningen en melding til alle sine medlemmer at jakten ville bli utvidet med jakt ut februar. På kvelden den 6. februar sendte Nicolas Lottin, presidenten i den franske jegerforeningen «Union National des Associations de Chasseurs d'Oiseaux Migrateur», enda en melding til sine medlemmer at de må fortsette å jakte (ulovlig), til tross for avgjørelsen i Conseil d’Etat.

Norske gjess fortjener bedre beskyttelse

Den 4. februar sendte det norske Landbruks- og matdepartementet (LMD) et offentlig brev der de støttet den forlengete vårjakta i Frankrike. LMD skrev i brevet at de støttet den utvidete jaktsesongen på grågås til og med 28. februar 2019, og at Norge ser fram til videre samarbeid gjennom AEWA med arbeid rundt bærekraftig forvaltning av grågås.

I disse dager begynner grågås å dukke opp i Norge. Vårtrekket har kommet i gang. Når Frankrike har bestemt at de ikke skal jakte på grågås under trekk så er det nettopp det de gjør når de skal utvide jakta til og med 28. februar 2019, noe som LPO hevder er stikk i strid med EUs fugledirektiv. Der står det at man ikke skal jakte på fugler på returtrekket mot hekkeplassene sine.

Den utvidete jaktsesongen i Frankrike er nesten avsluttet, men det betyr ikke at det ikke skal søkes om forlengelse av jaktsesongen i framtiden. NOF er ikke imot gåsejakt, og jakt er en akseptabel metode å regulere gåsebestanden på. Det som NOF reagerer på er at jaktsesongen på en ukjent andel av den norske grågåsbestanden går over lengre tid enn tidligere. Det jaktes på gjess som er på returtrekket mot hekkeplassene, dette i strid med intensjonene i EUs fugledirektiv. Det reageres også på at en offentlig norsk etat gir franske myndigheter støtte til å forvalte arten på denne måten. Frankrike har tross alt en av de lengste jaktsesonger på grågås i hele Europa, og det må være rom for å kunne gi fuglene fred og ro i perioden før og under trekket mot hekkeplassene, en periode der gjessene bygger opp fettreservene klar for neste etappe av reisen mot nord.

Tilsynelatende ser vi her konsekvensen a å flytte forvaltningsansvaret for jaktbare viltressurser fra Klima- og miljødepartementet (KLD) til Landbruks- og matdepartementet (LMD). NOF har hele tiden ment at forvaltningsanvaret for norske fugle- og dyrearter må ligge til miljøforvaltningen. Hele denne saken er sterkt beklagelig, og man må spørre seg om fagmiljøet i Miljødirektoratet, med lang erfaring med Vannfuglavtalen og andre internasjonale miljøavtaler, har vært involvert i prosessen.

Det at et norsk departement har skrevet et brev som er en støtteerklæring på lovbruddet i Frankrike er uheldig, men det verste er at tilliten til AEWAs arbeid er forsøkt svekket, at en topp-politiker er uenig med rettsapparatet i saken, og at den franske jegerforeningen oppfordrer sine medlemmer til å begå lovbrudd.

Opplysninger benyttet i den nyhetssak er hentet fra flere kilder i Frankrike, og vi takker våre kolleger hos LPO for oversendelse av aktuelle dokumenter.

Grågås
Frankrike utvider jaktsesongen på grågås til ut februar måned, og bryter dermed med prinsipper i EUs fugledirektiv. FOTO: Paul Shimmings
Grågås
De første grågjessene har alt ankommet Norge på vårtrekk, og i mars og april blir trekkende flokker av grågås et kjent og kjært syn langs kysten. FOTO: Jan Erik Røer