Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Steppelo – ny art for Norge

Sommeren 2017 startet godt på sjeldenhetsfronten i Norge, med funn av både den første maskeriksa og den andre trompeterfinken for landet noensinne i løpet av juni måned. På månedens nest siste dag ble nok en ny art for landet oppdaget på Røst, i form av den andre steppeloen for Vestpalearktis!

Av Oddvar Heggøy

Publisert 10.07.2017

Torsdag 29. juni var en uvanlig mild og fin sommerdag på Røst. Dagen startet med vindstille vær, men mot kvelden blåste det etterhvert opp fra nordvest, med påfølgende temperaturfall. Kanskje var det milde været medvirkende til at dette skulle bli dagen da Norges første steppelo (Charadrius veredus) ble funnet på denne forblåste øya i havet sørvest i Lofoten.

Langt hjemmefra

Steppeloens naturlige utbredelsesområde strekker seg over et relativt stort geografisk område fra Mongolia i vest, via Øst-Russland til Kina i øst. Hekkeområdene er for det meste tørre steppeområder, gressletter og ørkenområder. Artens normale trekkruter går gjennom Øst-Kina og Sørøst-Asia til overvintringsområdene i Indonesia og Australia.

En steppelo i Europa er med andre ord virkelig på ville veier. Da en voksen hann dukket opp ved Ilmajoki, en innlandslokalitet sørvest i Finland, 25. mai 2003, ble det betraktet som en stor ornitologisk sensasjon. Fuglen, som representerte det første funnet av arten i Europa og Vestpalearktis, var tilstede på lokaliteten i fire timer, før den tok høyde og forsvant mot nord. Siden den gang har arten ikke blitt observert i vår del av verden, før den 29. juni altså ble funnet på Røst av Gunnar Gundersen.

Tre dagers opphold

Norges første steppelo ble oppdaget rastende sammen med en heilo i den kortvokste gressvegetasjonen ned mot fjæreområdet i Kvalvågen på Røst, ikke langt fra øyas flyplass. Her ble den observert i et relativt begrenset område fram til formiddagen lørdag 1. juli, beitende både i gresset og i den råtnende taren som var skyldt inn i vågen. Under hele observasjonsperioden var fuglen relativt rastløs, og ble gjentatte ganger skremt bort av både folk og biler som passerte på veien forbi Kvalvågen, samt beitende sauer og måker på næringssøk. Den kom likevel hele tiden tilbake til favorittområdet i Kvalvågen. Den slo seg i kortere perioder sammen med heilo, men holdt seg likevel for det meste alene i løpet av tiden den ble sett på Røst.

Funnet av en steppelo i Norge er temmelig eksepsjonelt, men det er nok for mange likevel ikke så overraskende at Røstlandet igjen står i begivenhetens sentrum. Øya utenfor Lofoten har tidligere befestet sin posisjon som et av de beste stedene i Europa for ekstreme sjeldenheter, og kan i tillegg til en lang liste av andre sjeldenheter skilte med Norges første funn av prærievåk, svartvingespove, gulbrystsnipe, stylteløper, franklinmåke, furusanger og svarthodespurv!

Steppelo
Norges første steppelo (Charadrius veredus) ble oppdaget på Røst i Nordland 29. juni 2017. Funnet var i tillegg kun det andre av denne arten i Europa og Vestpalearktis. FOTO: Oddvar Heggøy
Steppelo
Steppeloen tok flere korte og lengre flyveturer under oppholdet på Røst, men kom hele tiden tilbake til favorittstedet innerst i Kvalvågen. FOTO: Gunnar Gundersen
Steppelo
Steppeloen på Røst ble sett på øya i tre dager, inntil den forsvant på formiddagen lørdag 1. juli. FOTO: Oddvar Heggøy