Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Resultater fra European Birdwatch 2007

I løpet av helga 6.-7. oktober i år ble Europas fugledag arrangert av BirdLife International. Det ble gjennomført arrangementer i tre av våre fylker + Svalbard, og til sammen ble det i disse fylkene (BU, NO, VF og Svalbard) observert 35 657 fugler av til sammen 156 arter.

Av Ingar Jostein Øien

Publisert 29.10.2007

De tre mest tallrike artene var gråmåke (4880), gråtrost (3540) og bjørkefink (3353). Også i år må artsantallet sies å være imponerende høyt til å være så sent på høsten, så her er det tydelig at deltakerne har lagt seg i selen for å få med spennende arter på lista. Særlig imponerende av Vestfold som alene hadde 136 arter! Av ornitologiske godbiter ble svartglente, tartarpiplerke og lappiplerke rapportert inn, men de helt store «bombene» uteble også i år. En fullstendig oversikt over observasjonene som ble rapportert inn kan sees i linken nederst.

Hovedtemaet for Europas fugledag i år var å sette fokus på trekkende fugler og deres habitater. I tillegg håpet vi at fylkeslagene ville benytte denne muligheten til å nå ut til nye medlemmer med vår satsing på Fuglevennen-tidskriftet. Når det gjelder å benytte dagen til å skape blest omkring trekkende fugler, viktige trekklokaliteter, og fugler og fuglevern for øvrig, så var det vel ingen av fylkene som benyttet denne helga til dette, men vi vil i denne sammenhengen likevel trekke fram Bergen lokallag som i samarbeid med Bergen Museum arrangerte sin «Fuglenes Dag» den 26. august i år. Over 700 personer deltok i aktivitetene. Både utenfor og inne i Naturhistorisk museum i Bergen handlet det om fugler, og ved inngangen til museet fikk publikum hjelp til å snekre fuglekasser som de fikk lov til å ta med seg hjem.

I Europa ble helga samlet sett en stor suksess, med mer enn 44.000 deltakere i til sammen 30 land, og med mer enn 2.851.000 observerte fugler til sammen.

Noen europeiske land har mange trekkfugler på denne tida, og kombinert med mye folk, kan man da få imponerende rekorder:
• Landet med flest arrangementer var Ungarn, som avholdt 209 arrangementer, tett fulgt av Russland, som avholdt 207 arrangementer i løpet av de to dagene.
• Landet med flest deltakere var Spania, med 22 000 personer.
• Landet med flest observerte fugler var Sverige med en totalsum på 908.558 fugler.

Resultater fra European Birdwatch 2007

havsfuglkikking
European Birdwatch er fuglekikkernes dag. Havsfuglkikking bidrar til å øke artsantallet! FOTO: Frode Falkenberg

Kommentér nyheten