Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

EuroBirdwatch i oktober 2008

I løpet av helga 4.-5. oktober skal alle BirdLife Internationals europeiske partnerorganisasjoner igjen gjennomføre EuroBirdwatch. Hovedtanken bak EuroBirdwatch 2008 er å få til flest mulig aktiviteter for det generelle publikum, slik at fuglevern-tanken når ut til nye folk.

Av Ingar Jostein Øien

Publisert 10.09.2008

Tradisjonen tro skal BirdLife Internationals europeiske nettverk i den første helga i oktober (lørdag 4. og søndag 5. oktober) nok en gang organisere EuroBirdwatch. I år er det den slovakiske BirdLife-partneren SOS/BirdLife Slovakia som koordinerer det hele. Hovedtemaet for EuroBirdwatch i år er å nå ut til flest mulig personer utenfor våre egne medlemsrekker gjennom å få til flest mulig aktiviteter for det generelle publikum. Dette er en fin anledning til å spre budskapet om hvor viktig det er å arbeide for å bevare fuglenes habitater, hekkeområder, rasteplasser og trekkruter.  

Bevaring av vanlige fuglearter i folks nærmiljø er veldig viktig. Mange fuglearter både i tettbygde strøk og på landsbygda er i tilbakegang. Gjennom arrangementene under årets EBW kan vi nå ut til folk med informasjon om hva vi kan gjøre for å tilrettelegge for fuglene i vårt nærmiljø. Vi håper derfor at så mange som mulig av våre fylkesavdelinger og lokallag benytter denne helga til publikumsrettede aktiviteter, hvor vi kan komme ut med vårt fuglevernbudskap til nye folk. En fin måte å gjøre dette på er å være med på å spre informasjon om våre tidsskrifter Fuglevennen og Vår Fuglefauna. Spesielt Fuglevennen er velegnet på slike arrangementer, da det har en profil som fenger de yngste og de «lettere» fugleinteresserte. Vi oppfordrer fylkesavdelingene og lokallagene til å kontakte NOFs sekretariat for å få tilsendt eksemplarer av Fuglevennen og Vår Fuglefauna som kan deles ut under arrangementene. Annet materiell, som brosjyrer og klistermerker, vil også bli tilsendt etter ønske.

I løpet av denne helga skal det som tidligere også observeres og registreres så mange fuglearter og individer som mulig. Fra og med i år vil dette gjøres på en litt annen måte enn tidligere. I stedet for å legge observasjonene inn i regneark, skal alle fugleobservasjoner fra denne helga legges direkte inn i internettdatabasen www.artsobservasjoner.no/fugler. Denne databasen har allerede nær 1200 brukere, og vi oppfordrer alle til å være ekstra påpasselig med å legge inn sine observasjoner denne helga. Hvis du ennå ikke har registrert deg som bruker, kan EuroBirdWatch-helga være en fin anledning til å legge inn dine første observasjoner! For å unngå dobbeltregistreringer, oppfordrer vi til at fuglekikkere som har vært på de samme lokalitetene avtaler seg imellom hvem som skal legge inn de ulike observasjonene. De samlede resultatene fra helgens registreringer vil presenteres på våre nettsider kort tid etter at fugledagen er over. I de siste årene er det Sveriges Ornitologiske Forening som har hatt størst antall registrerte observasjoner i EuroBirdWatch på grunn av at de har lagt observasjonene direkte inn i sin artportal. Nå, når vi har samme redskap tilgjengelig, kan vi kanskje ta mål av oss til å slå svenskene? Ta kontakt med din fylkesavdeling eller ditt lokallag av NOF for å finne ut hvilke arrangementer som planlegges, og kom gjerne med forslag til aktiviteter som kan gjennomføres. Husk at alle publikumsrettede aktiviteter kan tiltrekke mulige støttespillere for fylkes og lokallagenes bevaringsrettede fugleprosjekter. Sett av datoen i kalenderen, her kan alle delta, store som små!

Mer informasjon om EuroBirdWatch finnes på BirdLife Slovakia sitt nettsted.

NOF stand Bergen
Eurobirdwatch er en ypperlig måte å få NOF og fuglene ut til folket! Bergen lokallag er flinke til dette, bildet viser en stand lokallaget hadde på Byfjellenes Dag i 2007. FOTO: Eli Sørensen
Eurobirdwatch logo

Kommentér nyheten