Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Resultater fra EuroBirdwatch 2008

I løpet av helga 4.-5. oktober i år ble Europas fugledag arrangert av BirdLife International. Fra Norge ble det rapportert inn direkte til Artsobservasjoner fra alle våre fylker + Svalbard, og til sammen ble det observert 99807 fugler av til sammen 206 arter i Norge!

Av Ingar Jostein Øien

Publisert 15.10.2008

Den aller mest tallrike arten var gråtrost (19031), men også kortnebbgås (6796) og gråmåke (4979) hadde som i tidligere år svært gode antall. Artsantallet er imponerende høyt til å være så sent på høsten. Også antallet innrapportert fugler er i år langt høyere enn tidligere, faktisk nesten tre ganger så mange som i fjor. Det er derfor klart at den nye rapporteringsformen – direkte inn til Artsobservasjoner – har gitt resultater. Det ble også innrapportert ekstra mange ornitologiske godbiter i år, blant annet stripesanger, rødhodevarsler, tartarpiplerke, gulbrynsanger, sabinemåke, stork og rosenstær. En fullstendig artsliste fra helga finner du her.

Hovedtemaet for Europas fugledag i år var å sette fokus på å nå ut til nye folk gjennom publikumsrettede aktiviteter. I Europa ble helga samlet sett en stor suksess, med mer enn 28.000 deltakere i til sammen 25 land, og med mer enn 2.4 millioner observerte fugler til sammen. Detaljer fra de andre europeiske landene finnes her.

  • Landet med flest arrangementer var Russland, som avholdt 1719 arrangementer i løpet av de to dagene!
  • Landet med flest deltakere var Spania, med 22000 personer.
  • Landet med flest observerte fugler var Nederland med en totalsum på 584.219 fugler.

 

Gråmåke
Gråmåke ble nr. 3 på lista over de mest tallrike artene på EuroBirdwatch 2008. Kun gråtrost og kortnebbgås ble registrert i større antall. FOTO: Inge Flesjå
Eurobirdwatch logo
FOTO: BirdLife International

Kommentarer til nyheten (2)