Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Følg tårnfalk i kasse med web-kamera!

Nå kan dere følge utviklingen for et hekkende tårnfalkpar på direkten! De hekker i en rugekasse på en fjøsvegg et sted i Møre og Romsdal. Paret har lagt fem egg og klekking forventes å skje rundt 10. juni. Prosjektet er et samarbeid mellom NRK og Direktoratet for naturforvaltning.

Av Morten Ree

Publisert 26.05.2009

Tårnfalken hekker vanligvis i gamle reir etter kråkefugler, enten i trær eller i bergvegger. Men arten kan også finne hekkeplasser i høye bygninger eller ta i bruk fuglekasser hvis de er av riktig størrelse. Det aktuelle paret som vi nå kan følge på direkten hekker i en fuglekasse hengt opp innenfor et luftehull på en gammel låvevegg. Tårnfalken liker seg godt i kulturlandskapet, men hekker også i litt åpent skogsterreng og i fjellregionen. Den tar mye smågnagere hvis slikt finnes. Det har imidlertid vist seg at den er svært allsidig i kostholdet, og at den kan hekke uavhengig av smågnagerår. Firfisler, frosk, øyenstikkere, småfugl med mer står på menyen i tillegg til smågnagere, Tårnfalkene vi nå kan følge har lagt fem egg som ruges stort sett av hunnen. Klekking forventes å starte rundt 10. juni, og som vanlig vil ungene bli født med noen dagers mellomrom og dermed få en viss størrelsesforskjell. Dette er vanlig hos alle rovfugler og ugler. Det vil føre til at de minste vil få det tøft med å overleve hvis mattilgangen er begrenset.


Tårnfalk
Tårnfalk hunn. FOTO: Ivar Iversen

Kommentér nyheten