Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

EuroBirdwatch 2009 arrangeres helga 3.-4. oktober

Tradisjonen tro arrangerer BirdLife International EuroBirdwatch helga 3.-4. oktober. Under årets arrangement har de valgt å sette ekstra fokus på trekkfugler. I 2008 fikk NOF inn 99 807 registreringer fordelt på 206 arter. NOF vil i år som i fjor benytte seg av rapporteringsverktøyet Artsobservasjoner til registreringene.

Av Morten Ree

Publisert 25.09.2009

I 1993 startet BirdLIfe International med arrangementet World Birdwatch (WBW), som foregår annethvert år. EuroBirdwatch er en spin-off av WBW som arrangeres årlig, og er en del av WBW. BirdLife har en kampanje gående som heter Born to Travel. I tråd med dette budskapet har de i år valgt å sette ektra fokus på trekkfugler. Men totalt sett er EuroBirdwatch en fin anledning til å spre budskapet om hvor viktig det er å arbeide for å bevare fuglenes habitater, hekkeområder, rasteplasser og trekkruter.  Årets koordinator for arrangementet er Vogelbescherming Nederland. De krever å få første rapport fra deltakende land allerede innen søndag kl. 17.00, så her gjelder det å være rask med å rapportere det som observeres. Selvsagt vil det i ettertid bli supplert med de fullstendige tellinger slik at alle kommer med.

Vi håper derfor at så mange som mulig av våre fylkesavdelinger og lokallag benytter denne helga til publikumsrettede aktiviteter, hvor vi kan komme ut med vårt fuglevernbudskap til nye folk. En fin måte å gjøre dette på er å være med på å spre informasjon om våre tidsskrifter Fuglevennen og Vår Fuglefauna. Spesielt Fuglevennen er velegnet på slike arrangementer, da det har en profil som fenger de yngste og de «lettere» fugleinteresserte. Vi oppfordrer fylkesavdelingene og lokallagene til å kontakte NOFs sekretariat for å få tilsendt eksemplarer av Fuglevennen og Vår Fuglefauna som kan deles ut under arrangementene. Annet materiell, som brosjyrer og klistermerker, vil også bli tilsendt etter ønske.I løpet av denne helga skal det som tidligere også observeres og registreres så mange fuglearter og individer som mulig. Alle fugleobservasjoner fra denne helga vil i år som i fjor legges direkte inn i rapporteringsverktøyet Artsobservasjoner. Hvis du ennå ikke har registrert deg som bruker, kan EuroBirdWatch-helga være en fin anledning til å legge inn dine første observasjoner! For å unngå dobbeltregistreringer, oppfordrer vi til at fuglekikkere som har vært på de samme lokalitetene avtaler seg imellom hvem som skal legge inn de ulike observasjonene, med de andre som medobservatører. De samlede resultatene fra helgens registreringer vil presenteres på våre nettsider etter at «fuglehelgen» er over. Nederland var det landet med flest registreringer i 2008, med nær 600 000 rapporterte individer. I Norge manglet noen få individer på 100 000, og vårt mål i år må være å minske dette gapet opp til Nederland. Etter suksessen med Artsobservasjoner, så føler vi oss ganske sikker på at vi får en stor økning i observasjoner i forhold til i fjor. Her gjelder det å få flest mulig med til å sette ny rekord!

Les mer (Vogelbescherming Nederland, PDF)

Eurobirdwatch
FOTO: BirdLife International
Eurobirdwatch logo
FOTO: BirdLife International

Kommentér nyheten