Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Hjelp fuglene med mat i sprengkulda!

Vinterkulda har for alvor gjort sitt inntog de siste ukene, og vi minner om at det er nå fuglene virkelig trenger vår hjelp! Dødeligheten for våre fugler øker naturlig nok med kuldegradene, og ditt ekstra matbidrag kan redde mange småfuglers liv i løpet av vinteren.

Av Morten Ree

Publisert 06.01.2010

Selv om mange allerede er i gang med fuglefôring eller kanskje mater fuglene hele året, så er det nå når sprengkulda har satt inn at den ekstra mattilgangen er virkelig kjærkommen for våre små fjærkledde venner. Ikke glem å smuldre opp gamle brødskalker i tillegg til solsikkefrø, havre, meiseboller og frukt med mer. Gå inn på linken nederst i artikkelen og les om og se bilder av de vanligste artene du kan treffe på i hagen!

Vintersesongen er en flaskehals for mange av vår fuglearter. For våre standfugler medfører vinteren store utfordringer med å finne nok mat i tillegg til dårlig vær, mye snø og kulde. Vinterhalvåret er omfattet av stor dødelighet både for stand- og trekkfugler.

For eksempel kan et meisepar som i hekkesesongen produserte 10-15 unger, oppleve at familien til våren kanskje består bare av 2-3 overlevende individer, nok til å føre slekten videre. Å finne en stabil fôringsplass for en slik meisefamilie vil absolutt bety en økt sjanse for at flere overlever.

Husk også at ande- og måkefugler med hell kan fôres i vinterkulda. Disse fuglene er nok mer robuste mot kulda enn småfuglene, men også disse fuglene får høyere dødelighet ved lavere temperaturer. Fôring av ande- og måkefugler gir også en unik mulighet for deg i å komme i nærkontakt med arter som er mer sky til andre årstider.

I tillegg til matmangel, sult og hardt klima så dør også mange av sykdommer og noen blir tatt av rovfugler. «Naturen er hard med sine egne», sies det, og det er virkelig sant. For fuglene betyr det svært mye at det er så populært å mate fugler, i tillegg får vi tilbake mye underholdning og lærdom.

Svartmeis
Det er nå i sprengkulda at din innsats med å legge ut mat til fuglene virkelig utgjør en forskjell for svartmeis (bildet) og andre småfugler! FOTO: Frank Steinkjellå

Kommentarer til nyheten (22)