Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Nytt hekkefuglatlas for Aust-Agder!

I perioden 1995-2004 har over 150 ornitologer kartlagt fuglelivet i Aust-Agder i hekketida. I databasen for prosjektet foreligger det hele 24 735 observasjoner i 440 atlasruter! Nå foreligger resultatet i form av en rapport på 485 sider – som du gratis kan laste ned fra nettet.

Av Magne Myklebust

Publisert 21.01.2010

Norsk fugleatlas ble utgitt av NOF i 1994, og var sluttproduktet av atlasprosjektet til foreningen. Boka viser de norske artenes utbredelse i hekkesesongen, basert på innsatsen til hele 1400 personer i perioden fra 1970 til 1989. Dette begynner jo unektelig å bli en stund siden! I Aust-Agder fant de kartleggingsglade ornitologene ut at de ville ha mer oppdatert informasjon om fuglelivet i eget fylke, og startet et nytt atlasprosjekt. Roald Bengtson publiserte første opprop om det nye atlasprosjektet i lokaltidsskriftet Larus marinus nr. 2-1994. Prosjektet skulle gå over 10 sesonger (1995-2004), siden man antok at det var nødvendig for å dekke det store arealet til fylket. Over 80 % av arealet til Aust-Agder er skog og fjell, og store områder må sies å være vanskelig tilgjengelige. Andre fordeler med en lang prosjektperiode er at man på en bedre måte vil fange opp variasjonene i forekomsten til arter som svinger i takt med frøsetting og tilgang på smågnagere.

Den enorme dugnadsinnsatsen til austegdene ble avsluttet i felt i 2004, og nå har man fått oppsummert resultatene i en fyldig rapport på 485 sider! Materialet som rapporten baserer seg på er 24 735 observasjoner i 440 atlasruter (5 x 5 km). Samtlige 181 arter påvist med hekkeindikasjoner er presentert med utbredelseskart og kortfattet tekst. Rapporten behandler videre ulike tema som setter prosjektet og resultatene i perspektiv eller oppsummerer store linjer. Aust-Agder er det eneste fylket som har gjennomført to kartlegginger av hekkefuglenes utbredelse. Det gir et unikt grunnlag for å sammenligne endringer i utbredelse mellom de to atlasperiodene.

Avslutningsvis kan det nevnes at et nytt landsomfattende atlasprosjekt er foreslått også i sentralforeningen. En ny versjon av Artsobservasjoner vil etter planen bli lansert i 2011, og denne vil i følge Artsdatabanken inneholde rutenett for atlasregistreringer. Det vil være det grunnlaget vi trenger for å gi startskuddet for en ny nasjonal atlasdugnad. I mellomtiden kan vi laste ned rapporten fra Aust-Agder og la oss bli inspirert!

Last ned rapporten her

Svarttrost
Svarttrosten er fylkesfuglen i Aust-Agder. Nå har den og andre hekkefugler i fylket fått et atlas som viser utbredelsen i perioden 1995-2004. FOTO: Ingar Jostein Øien

Kommentér nyheten