Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

Hekkesesong: vi trenger dine hekkefunn

Vi er fortsatt midt i vårtrekket, men det er allerede en rekke arter som har påbegynt hekkesesongen. Vi ønsker at alle konstaterte hekkefunn rapporteres med høy nøyaktighet i www.artsobservasjoner.no. Les om hvordan du kan øke verdien på dine funn.

Av Frode Falkenberg

Publisert 05.05.2017

Etter en lang og kald vinter er det ingenting som å høre fuglesang om våren. Allerede i mars starter de første opp. Det er gjerne troster, meiser, rødstrupe, bokfink og fuglekonge. Gradvis fylles skogen med nye vakre toner, og når vi kommer til midten av april begynner også de langveisfarende tropikktrekkerne å komme tilbake. De siste trekkfuglene som ankommer er blant andre gjøk, tårnseiler, hagesanger, gulsanger og gråfluesnapper.

Når forvaltningen og andre aktører som har behov for det skal vurdere de biologiske kvalitetene i et område er funn av hekkende fugler en viktig faktor. NOF og våre medlemmer er faktisk den største leverandøren av kartfesta data til det offentlige.

Mange medlemmer er flinke til å rapportere sine fugleobservasjoner. Følges noen enkle tips blir disse rapportene enda mer verdifulle.

Bidra med kunnskap

Når man rapporterer funn av fugler til vår database artsobservasjoner.no, bidrar man i og for seg med kunnskap om fuglenes forekomst. Det er viktig å vite at om en observasjon skal fanges opp som sikker eller mulig hekking, så må det kobles på en aktivitet som indikerer dette. En fugl som synger får en mild hekkekode, som indikerer mulig hekking. Ser du to fugler som parrer er det en sterkere indikasjon på hekking, og om du finner et reir med egg eller unger i, er det et sikkert hekkefunn. Det er derfor veldig viktig ataktivitetskoder som indikerer hekking blir benyttet ved rapportering av fugl i hekkesesongen. De aktuelle aktivitetene er de første 20 valgene under "aktivitet" på rapporteringsskjemaet i Artsobservasjoner. Vi ønsker rapporter om alle hekkefunn, særlig fåtallige og truete arter, men også de mest utbredte og vanlige fugleartene.

Nøyaktig stadfesting

Vi håper at rapportørene tar seg litt ekstra tid ved rapportering av hekkende fugler. Da dette som regel er data av høyere verdi enn tilfeldige observasjoner, er det viktig at de blir stedfestet på en korrekt måte.

Opprett helt nye lokaliteter ved hekkefunn, gjerne med en så høy presisjon som fem meters radius. Å benytte allmenne lokaliteter i Artsobservasjoner er som regel ikke presist nok, så når du rapporterer og lager en ny lokalitet er det også viktig at du kobler denne til en hovedlokalitet om det finnes en i nærheten.

Nøyaktige data om hekkefugler er av stor verdi for de som ønsker å gjøre inngrep i et område, men også for NOF som hele tiden følger med på artenes status i Norge.

Europeisk fugleatlas

Det er 30 år siden det forrige europeiske fugleatlaset ble utgitt. Nå skal det lages et nytt atlas over hekkefuglene i vår region av verden, og 2017 er den siste sesongen med data som skal inn i atlaset. Sluttproduktet skal i tillegg til å presentere artenes utbredelse og vurdere tettheter og hvor mange par som hekker i hver atlasrute.

Kartlegging av hekkefugler vil alltid være en pågående aktivitet i NOF. Dine rapporter, både i og utenfor etablerte atlasperioder, er viktig for NOF og samfunnet forøvrig. Tenk litt ekstra på det, og bruk gjerne litt ekstra tid med kartfesting og rapportering når du finner hekkende fugler.

Ha en fuglerik vår og sommer!

Rapporter dine hekkefunn her

Grønnsisik
Overvåkning av fuglebestandene er en kontinuerlig prosess. Arter som er vanlige nå, vil ikke nødvendigvis være det i fremtiden. Rapporter derfor også hekkefunn av vanlige arter. FOTO: Jostein Bidtnes
Sandlo
Når man rapporterer i artsobservasjoner er det viktig at stedangivelsen og plottet på kartet er riktig. Dette gjelder i særdeleshet ved rapportering av hekkefunn. Her en sandlo ved hekkeplass på Andøya i Nordland. FOTO: Martin Eggen