Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Verdens sjeldneste fugler - en fotokonkurranse

Her kommer en gylden mulighet for den reiseglade fuglefotograf! Har du gode bilder av en av verdens 623 sjeldneste fuglearter så kan du delta i en fotokonkurranse. Du kan vinne en rekke flotte premier. Bildene vil bli brukt i årboka «The world’s rarest birds» som blir publisert i første halvdel av 2011.

Av Tomas Aarvak

Publisert 10.03.2010

Denne nye fotokonkurransen er nå tilgjengelig på www.theworldsrarestbirds.com, og du kan kun delta med bilder av en av de 623 artene som er listet der. De som kommer gjennom nåløyet og får sine bilder på trykk i boka «The world’s rarest birds» får et eksemplar av boka gratis tilsendt. Boka, som er en videreutvikling av «Rare Birds Yearbook», vil omfatte ikke bare de 192 artene som er globalt kritisk truet, men også de nå 362 artene som er kategorisert som sterkt truet.

Innsendte bilder vil spille en viktig rolle i å øke forståelsen for disse sjeldne og utrydningstruete artene rundt om i verden. Boka blir produsert av WILDGuides, ett non-profitt forlag, hvor overskudd av salget går til BirdLife International sitt program for å forhindre utrydding.

Om du er på Facebook kan du bli medlem av gruppa Critically Endangered birds eller bli fan av The World’s Rarest Birds

Mer informasjon kan du få ved å sende en epost til redaktørene Erik Hirschfeld eller Andy Swash.

Skallet ibis
Skallet ibis er en av de 623 artene som du kan ta bilde av for å delta i konkurransen. I følge BirdLife International teller verdensbestanden av skallet ibis bare litt over 200 individer. FOTO: Kjetil Aa. Solbakken

Kommentarer til nyheten (2)