Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

Økt fokus på naturvern i Irak

For første gang har det kommet ut en bok om fuglelivet i Irak! Mye verdifull natur har gått tapt i landet de siste tyve åra, men boken representerer et viktig steg i å ta vare på områdene som fortsatt er verdt å bevare. Mesopotamias sumplandskap er trolig det rikeste våtmarksområdet i Midt-Østen.

Av Magne Myklebust

Publisert 07.02.2007

Irak er daglig i nyhetsbildet verden over, men av helt andre grunner enn naturforvaltning og naturvern. Til tross for de borgerkrig-lignende tilstandene som landet befinner seg i, er det i ferd med å vokse fram en naturvernbevegelse i landet. Utgivelsen av en bok om fuglelivet i Irak er et viktig steg for det irakiske naturvernarbeidet. Boken «Field Guide to the Birds of Iraq» er utgitt på arabisk av BirdLife International og Nature Iraq. Boken omhandler de 387 fugleartene som er påtruffet i landet, og illustrasjonene og tekstene er hentet fra boken «Birds of the Middle East» i Helms Field Guide-serie. Den sistnevnte boka har nylig blitt oversatt til arabisk. Nature Iraq var ansvarlig for å tilpasse teksten til irakiske forhold, spesielt på temaene bestandsstatus, utbredelse og habitatvalg.

Dr. Ali Douabul i Nature Iraq sier at «Boken åpner døren for den voksende naturvernbevegelsen i et land som har mistet så mye av sin natur de siste 20 årene. Felthåndbøker på det lokale språket er uunnværlige redskaper for naturvernarbeidet. Bøkene oppfordrer innbyggerne til å oppdage, sette pris på og bli involvert i fuglevern. Dette vil være et gode for hele naturen, siden fugler er gode miljøindikatorer.»

Boken vil bli presentert for den irakiske presidenten Jalal Talabani om kort tid. Siden fallet til Saddam Husseins regime i 2003, har sumplandskapet i Mesopotamia vært fokuset for et internasjonalt program for å restaurere områdets økologiske og samfunnsmessige betydning. Dette landskapet huser 28 av Iraks IBA-områder, og dessverre ble nesten 90 % av sumplandskapet ødelagt gjennom drenering under Saddams regjeringstid. Sumparaberne som bodde her opplevde at fiskebestandene og avlingene de levde av i stor grad forsvant. Mange hadde ikke annet valg enn å flytte til Jordan og Iran. Siden denne miljøkatastrofen har imidlertid 40% av området fått rikelig med tilgang på vann, og både viltet og følgelig livsgrunnlaget for sumparaberne er på vei tilbake igjen.

Richard Porter er BirdLife Internationals rådgiver i Midt-Østen og medforfatter av den nye fugleboken for Irak. Han sier «at Irak har noen av de rikeste naturområdene i Midt-Østen, men alt vi hører om i media er konflikt og krig. Det er bred anerkjennelse globalt rundt det faktum at biodiversitet kan øke livskvaliteten til folket i et område. Ved å publisere denne fugleboken gir vi det irakiske folket muligheten til å bli involvert i naturvernarbeidet i eget land, et positivt steg som kan forbedre landets økonomi på sikt».

Mesopotamias sumplandskap

BirdLife International har utpekt Mesopotamias sumplandskap som et EBA - Endemic Bird Area. Her finnes to endemiske arter, sumererskriketrost Turdoides altirostris og mesopotamiasanger Acrocephalus griseldis. Området huser også en betydelig andel av verdensbestandene av daddelfugl Hypocolius ampelinus og tamariskspurv Passer moabiticus. EBA-området er også et av de viktigste områdene i det vestlige Eurasia for overvintrende og rastende vannfugler (spesielt fra det vestlige Sibir) samt for overvintrende rovfugler. Truede og nær truede arter med betydelige bestander som overvintrer her inkluderer krøllpelikan Pelecanus crispus, dvergskarv Phalacrocorax pygmeus og keiserørn Aquila heliaca. I tillegg er hvitøyeand Aythya nyroca og havørn Haliaeetus albicilla fåtallige vintergjester i området, mens storskrikeørn Aquila clanga er mer regelmessig vinterstid. Det foreligger også tre vinterfunn av smalnebbspove Numenius tenuirostris i området, riktignok ikke av helt nyere dato. Kanskje vil mer omfattende undersøkelser av området gi resultater for denne arten som har vært «savnet» på verdensbasis i en årrekke.

Sumplandskapet huser også små og isolerte hekkebestander av to afrotropiske arter, nemlig goliathegre Ardea goliath og helligibis Threskiornis aethiopicus.

Les mer om Endemic Bird Areas

Mesopotamias sumplandskap
Sumplandskapet i Mesopotamia utgjør ett av de største våtmarksområdene i Midt-Østen. FOTO: Nature Iraq/CIMI/BirdLife International
Helligibis
Helligibis (Threskiornis aethiopicus) har en livskraftig bestand i Mesopotamia. FOTO: Nature Iraq/CIMI/BirdLife International
Forsiden til den nye boken om Irak preges av bilder av daddelfugl (Hypocolius ampelinus). FOTO: Nature Iraq/CIMI/BirdLife International

Kommentér nyheten