Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Eksport av havørnunger til Irland og Skottland

Inntil 200 levende havørnunger skal samles inn langs kysten av Norge i de neste fem årene, og arbeidet starter nå i sommer. Det er NOFs havørnprosjekt som skal stå for innsamlingsarbeidet, og målet er at det med NOFs hjelp skal etableres levedyktige havørnbestander både i Irland og Skottland.

Av Ingar Jostein Øien

Publisert 22.03.2007

NOF har søkt Direktoratet for naturforvaltning (DN) om tillatelse til å samle inn levende havørnunger fra og med hekkesesongen 2007 til og med hekkesesongen 2011, og DN har signalisert velvilje til å bidra med norske havørner til dette formålet. NOFs havørnprosjekt er i nær dialog med «The White-tailed Eagle project steering group», inkludert «Golden Eagle trust limited (GET)» og «National parks and wildlife service» som ønsker å reetablere havørn i Irland. Havørnen har vært utryddet i Irland i mer enn 100 år, og målet for irene er å reetablere en hekkebestand av havørn i Irland ved å importere 100 norske havørner over en femårsperiode. På samme måte har havørnprosjektet etablert kontakt med skotske myndigheter som ønsker å importere norske havørner til Skottland for å styrke populasjonen som allerede er etablert vha. havørn som er innsamlet i Norge. På vestkysten av Skottland er det nå allerede en levedyktig havørnbestand, og de nye ørnene vil derfor bli utplassert på østkysten.

Behovet vil ligge på 15-20 havørner årlig til hvert av landene, og i løpet av de fem årene innsamlingen skal foregå er antallet begrenset oppad til 100 unger til hvert land. NOF har gjennom vårt havørnprosjekt overvåket bestanden i Norge gjennom flere tiår, og har gjennom dette prosjektet betydelig kompetanse på artens økologi og bestandsforhold i Norge. Også under innsamlingsarbeidet til etableringen av havørnbestanden på den skotske vestkysten var NOFs havørnprosjekt en svært sentral aktør.

NOF er glad for å kunne bistå irene og skottene i arbeidet med å bygge opp hekkebestander av havørn, og prosjektleder for NOFs havørnprosjekt, Alv Ottar Folkestad er ikke bekymret for at uttaket av unger vil skade den norske hekkebestanden. Den norske havørnbestanden er fortsatt i sterk vekst, og disse uttakene vurderes ikke til å ha negativ innvirkning på bestanden i Norge. Dessuten kommer vi kun til å ta en unge fra reir hvor det er to unger, slik at det alltid vil være en unge igjen i reirene, sier Alv Ottar Folkestad.

Innsamlingen vil primært foregå i to regioner, på Nordvestlandet og i Midt-Norge, og det er hovedsakelig midt i juni, når ungene er temmelig store, at innsamlingen vil foregå. I påvente av å bli transportert med rutefly over til Storbritannia blir de innsamlete ungene oppbevart midlertidig i spesialkonstruerte innhegninger og skjøttes av personell i NOFs fylkesavdelinger og lokallag som har erfaring med hold av skadde rovfugler i fangenskap for restituering. På denne måten blir innsamlingen mest mulig effektiv og dyrevelferdsmessig utført.

Havørn unge
Med NOFs bistand jobbes det nå med å få levedyktige bestander av havørn i Skottland og Irland. FOTO: Geir Rudolfsen

Kommentér nyheten