Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Rypejakta er i gang, men ikke bare ryper blir felt

100 000 småviltjegere er nå klare for å bruke børsa, og blant dem finnes flere som ikke nødvendigvis skyter bare mot jaktbart vilt. NOF har opp gjennom årene mottatt både snøugle, kongeørn, fjellvåk, jordugle m.fl. som har måtte bøte med livet etter møte med en ladning hagl!

Alt for mye kråke, ravn og rovfugl, men for lite ryper! Dette er den årlige parolen i jegermiljøet, et utsagn som går i arv gjennom generasjoner og som bereder grunnen for ulovlig felling under høstjakta. Jeg husker godt den første dagen under rypejakta høsten 2000 da jeg møtte tidligere generalsekretær Jostein Sandvik hos dyrlegen, vi kom med hver vår skadeskutte fugl. Jostein hadde med seg ei snøugle fra Nordmøre, jeg hadde tatt med en kongeørn fra fjellet i Trøndelag. Begge fuglene måtte avlives med hver sin sønderskutte vinge. NOF mottar årlig meldinger om funn av skadeskutte eller døde rovfugler under jakta, og mørketallene er sannsynligvis store i denne sammenheng. Nå skal man slett ikke skjære alle over en kam her, det store flertall av norske jegere er lovlydige! Likefullt bør Norges Jeger- og Fiskerforbund sette mer fokus på dette problemet enn de gjør, og informere sine medlemmer om betydningen av å bevare det biologiske mangfoldet, samt respektere at rovdyr og rovfugler også har sin rettmessige plass i norsk natur.

Det er godt å se at flere og flere kommuner legger opp til en bedre forvaltning av rypejakta. Det foregår årlige takseringer, og det legges opp til begrensinger både i jaktuttak og lengde på jaktsesongen. Dette er en nødvendighet da vi vet at småviltet er skadelidende overfor all den utbygging som skjer i skog og fjell, samtidig med at jakttrykket er større enn noensinne på grunn av flere jegere, mer fritid og økt tilgjengelighet til jaktterrenget. Derfor må det i langt større grad oppfordres til føre-var prinsippet og sterkere føringer på jaktuttak fra Direktoratet for naturforvaltning. Etter fjorårets store nedgang på antall felte ryper, lirype med -22% og fjellrype hele -53% , så skulle jegermiljøet og forvaltningen hatt is i magen og vist forsiktighet også i år. Dessverre så ser vi at det jubles over et lite oppsving på bestanden i enkelte deler av landet, og at det dermed synes fritt fram for å fyre løs. Men her kommer vel pengemakta og griskheten inn i bildet, med kr. 75 000 for et vanlig enmannsterreng i Hallingdal så vil en begrensning av jakta sitte langt inne selv for en sindig grunneier!

Vi vil oppfordre NOFs medlemmer til å gi sekretariatet beskjed hvis dere kommer over ulovligheter under årets småviltjakt.

Les mer:

• Dette sier rypeforsker Hans Christian Pedersen (NINA) skrev om situasjonen for lirypa i Vår Fuglefauna nr. 1-2004.

Jaktstatistikk for småviltjakta 2006/2007 fra Statistisk sentralbyrå.


Lirype
Lirypa er i fokus hos svært mange nordmenn i disse dager! Mange jegere er optimister foran årets høstjakt, i hvert fall er det signalene man har fått i Midt-Norge. FOTO: Terje Lislevand

Kommentér nyheten