Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Glass – fuglenes dødelige fiende

Millioner av fugler kolliderer med glassoverflater årlig, også i Norge. Men bruken av glass minker ikke. Tvert imot: Utstrakt bruk av glassverandaer, levegger og busskur i glass vitner om lav bevissthet rundt problematikken rundt fuglekollisjoner både hos befolkningen generelt samt arkitekter og utbyggere spesielt. Men du kan bidra positivt!

Av Martin Eggen

Publisert 21.04.2022

Kollisjoner regnes som en betydelig dødsårsak for fugler. Fugler kolliderer med mange ulike menneskeskapte installasjoner, men gjennomsiktig glass er en versting. Science News anslo i 2014 at mellom 365 og 988 millioner drepes årlig i USA som følge av vinduskollisjoner. Det er opptil 10 % av alle fuglene i USA.

I Norge er det ikke gjort kvalifiserte beregninger på antall fugler som møter døden mot vinduer. Men siden kollisjoner rangerer øverst på listen over menneskerelaterte dødsårsaker for våre fjærkledde venner, også over katter, må man regne tapene i millioner. På bakgrunn av anslag fra ulike vitenskapelige studier på antall fugler som drepes pr. huskatt, har BirdLife Norge tidligere beregnet at huskatter dreper ca. 7 millioner fugler i Norge hvert eneste år. Kollisjoner er nok en minst like stor trussel mot fugler.

Hvorfor kolliderer fuglene med glassvinduer?

Fugler har utviklet seg gjennom årtusener uten å måtte tenkte på glass, som er en nyere oppfinnelse. De fleste fugler har øynene plassert på siden av hodet, og selv om synsvinkelen er god for de fleste arter, er det vanskeligere å fokusere på området rett frem. Glassoverflaten oppdages som regel for sent, eller ikke i det hele tatt.

  • Når fuglene beveger seg mellom ulike steder på dagtid følger de ofte ledelinjer i vegetasjonen, som trær og busker. Glass og andre glatte overflater reflekterer gjerne landskapet, slik at fuglene tror de flyr inn i et ufarlig landskap. De ser rett og slett et speilbilde av omgivelsene, enten det er trær eller åpen himmel, og flyr rett inn i dødsfella.
  • Fugler opplever ikke glass som en fysisk, solid flate. De tror de kan fly rett igjennom for å komme seg fra et sted til ett annet, eller fordi de ser planter eller andre sitteplasser på andre siden av glasset, f.eks. inne i et hus.

De fleste fugler trekker om natta – og tiltrekkes av lys

Opptil 70 prosent av norske fugler trekker hovedsakelig om natten. Å begrense bruken av lys om natten er derfor nødvendig, for fugler tiltrekkes av lys. Kombinert med kollisjonsfarlige overflater er utstrakt lysbruk derfor farlig for fuglene. Noen ganger blir fuglene flyvende rundt en lyskilde helt til de er helt utmattet. Massedød som følge av disse mekanismene skjer gjerne når det er tåke og regn, og mange fugler vil stanse trekket for en rast.

Hva kan gjøres?

Det viktigste privatpersoner, bedrifter og arkitekter kan gjøre er å begrense bruken av glass og annet materiale som skaper refleksjoner eller på andre måter kan utgjøre en trussel mot fugler. Den utstrakte bruken av glassverandaer og levegger må begrenses kraftig, og har man slike installasjoner må avbøtende tiltak tas i bruk. Spesielt der man har ledelinjer for fugler i terrenget kan antallet kollisjoner bli stort.

I motsetning til mennesker kan fugler se UV-lys. Overflater som absorberer UV-lys som fuglene kan se, enten de dekker hele overflaten, eller bare deler av den, selges av stadig flere aktører. Når bruken av glass på bygninger har eksplodert, er det selvsagt fordi mennesker vil ha utsyn til omgivelsene. Med produkter som utnytter forskjellene mellom fugler og mennesker, kan man nå redusere kollisjonsrisikoen samtidig som man beholder de estetiske fordelene med glassoverflater.

Man får også kjøpt synlige markeringer man kan plassere på reflekterende og gjennomsiktige overflater. Her er det viktig at markeringene, f.eks. som striper, står tett nok til at fuglene ikke prøver å fly imellom dem. Mange fugler er gode flygere, og er vant til å passere trange passasjer.

Ulike produkter for å begrense skade:

Se Natur og Fritids ulike produkter og veiledning her. Natur og Fritid jobber med å utvide porteføljen av produkter som redder fugler fra kollisjonsdøden.  

 

Les mer

Rugde
Et stort antall fugler kolliderer med vinduer hvert år. Kollisjoner med biler, kraftledninger, vindturbiner osv. kommer i tillegg. Mange av fuglene er langdistansetrekkere, og er utsatt for risiko under hele trekket. Her har en rugde mistet livet. FOTO: Martin Eggen
Stær
Kollisjoner mot vinduer er et stort miljøproblem i Norge. Noe kan huseiere gjøre selv, men også arkitekter og andre som planlegger bygg må ta problemet på alvor. Her en stor flokk stær på full fart gjennom landskapet. FOTO: Oddvar Heggøy