Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Nye havørner på plass i Irland og Skottland

NOFs havørnprosjekt har samlet inn 33 unger som er sendt til henholdsvis Skottland (13 individer) og Irland (20 individer). Dette som et ledd i et 5-årsprosjekt startet i fjor. Prosjektet har også hatt besøk av den skotske miljøvernministeren, Michael Russell, som har blitt vist rundt i «havørnlandet».

Av Morten Ree

Publisert 09.07.2008

NOF er inne i sitt andre år med eksport av havørnunger til Skottland og Irland. Målet er å sende inntil 200 ørneunger totalt over en femårsperiode, 100 til hvert av landene. I fjor fikk de 15 ørneunger hver, i år er målet 20 til hvert av landene, de 7 siste ørneungene til Skottland blir samlet inn i disse dager. Av fjorårets fugler vet vi at det er fire i avgang i Skottland. En er ulovlig tatt av dage, mens to er drept av kraftlinjer. I Irland er også fire ørner døde, hvorav tre er påvist døde av forgiftning etter å ha spist av kadaver innsatt med gift. Dette er en vanlig metode i Irland for å drepe rev, kråke og rovfugl. Men en ny regel er trådt i kraft som forbyr bruk av gift på denne måten.

Skottland vil styrke sin bestand ved å sette ut nye fugler på sin østkyst, fra før har de en liten bestand på vestkysten etter et vellykket prosjekt hvor de fikk havørn fra Norge på 1970-tallet. I Irland har havørna vært utryddet i mer enn 100 år, og de er med i prosjektet i et forsøk på å re-introdusere havørn i den irske fauna.

Prosjekt havørn hadde i slutten av juli besøk av den skotske miljøvernministeren, Michael Russell, som ble vist rundt i havørnas rike av prosjektleder Alv Ottar Folkestad. Miljøvernministeren viste stor interesse for prosjektet. Med bakgrunn i at enkelte sauebønder i Skottland hevder å ha mistet mye sau til havørna kunne Alv Ottar fortelle ministeren at dette overhode ikke er noe problem i Norge. Det er aldri påvist at havørn har tatt sau i Norge. Kongeørnen kan derimot i gitte situasjoner aktivt angripe og avlive lam, kje og reinskalver, unntaksvis også større dyr, og den er også utbredt i Skottland. Ministeren merket seg erfaringene fra Norge.

Det kan videre nevnes at Michael Russell dro rett fra Sunnmøre og havørn til Telemark, hvor skottene samarbeider med Høgskolen i Telemark om å gjeninnføre bever i Skottland. Den har vært utryddet siden 1600-tallet og i første omgang er det snakk om å fly over to beverfamilier fra Norge. Dette er tydeligvis en miljøvernminister som tenker miljø og biomangfold, noe vi ikke akkurat er bortskjemte med her til lands de siste årene.

Havørn unge klar for eksport
Tom Roger Østerås (t.v.) og Alan Mee (irsk prosjektleder) med en av havørnungene som ble eksportert i 2007. FOTO: Ingar Jostein Øien

Kommentarer til nyheten (6)