Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Verneplanen for Smøla er vedtatt

Kongen vedtok i statsråd 9. januar ny verneplan for Smøla. Åtte naturreservater og to landskapsvernområder er opprettet, med et totalareal på 270 kvadratkilometer. Smøla er ett av de viktigste områdene for oter i Europa, og ett av områdene i verden med størst bestand av havørn.

Av Magne Myklebust

Publisert 12.01.2009

Kommentér nyheten