Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen

Organisasjonen

Siste nytt

DvergspurvFørste runde av Fotonøtta i 2021 (28.04.2021)

Ekstrarunder ble som vanlig nødvendig for å kåre en sammenlagtvinner av Fotonøtta i 2020. Frode Falkenberg gjentok bragden fra 2019 ved å vinne sammenlagt etter å ha avgitt kun korrekte svar i ekstrarunden. Alle står imidlertid likt på startstreken for Fotonøtta 2021 – lykke til med årets konkurranse!

Les mer
BrunhodespurvFire nye arter på norgeslisten (13.04.2021)

NSKF avholdt sitt årlige møte helgen 9.–11. april. En rekke rapporter på funn fra 2020 ble vurdert, i tillegg til revurderinger av mange eldre funn. I løpet av helgen ble til sammen fire nye arter godkjent i kategori A, dvs. antatt spontant forekommende i Norge.

Les mer
SivhøneStabil bestand av sivhøne i Oslo og Akershus (12.04.2021)

Mer enn en fjerdedel av Norges sivhønebestand befinner seg i Oslo og Akershus. Nye registreringer viser at kunstige dammer er viktige leveområder for arten. Til tross for bestandsnedgang i våtmarker hvor sivhøna tidligere var tallrik, holder bestanden seg stabil på grunn av ny-etableringer på andre lokaliteter.

Les mer
SteppevarslerFire nye arter på oppdatert norgesliste (16.02.2021)

Den offisielle norgeslisten er nå oppdatert iht. taksonomi og systematikk fra IOC World Bird List ver. 11.1. Tre nye arter fra 2020 og én ny art fra 2018 er også lagt til listen. De fire nye artene er einersanger, steinfink, klatreparula og brunkinnparula. I tillegg er nylige endringer som følge av revurderinger implementert.

Les mer
RødstrupeHagefugltellingen: store mengder svarttrost og rødstrupe (14.02.2021)

Fugler i nærmere 13 000 hager ble talt og rapportert under Hagefugltellingen 2021. Arter som er sårbare for frost og snødekke, som svarttrost og rødstrupe, strømmet til hagene som aldri før. Til tross for at det ble talt nærmere 600 000 individer, var det færre fugler per hage enn normalt. Vi forklarer hvorfor.

Les mer
NOF logoNOF søker etter fagornitolog til prosjektstilling (12.02.2021)

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) utlyser en stilling som prosjektmedarbeider med ønske om snarlig tiltredelse. Stillingen er et engasjement med plan om omgjøring til fast stilling etter ett år.

Les mer

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Besøk våre fylkesavdelinger

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International