Hopp til hovedinnhold

BirdLife Buskerud

Innkalling til årsmøte i BirdLife Norge avd. Buskerud 2022

Styret i BirdLife Norge avd. Buskerud har gleden av å invitere til årsmøte i Haug menighetssenter, Prof. Hans Strøms vei 10 ved Haug kirke i Hokksund mandag 28. mars 2022 kl. 18:30.

Av Steinar Stueflotten

Publisert 04.03.2022

Til medlemmer av BirdLife Buskerud

Møteinnkalling

Styret i BirdLife Norge avd. Buskerud har gleden av å invitere til årsmøte i Haug menighetssenter, Prof. Hans Strøms vei 10 ved Haug kirke i Hokksund mandag 28. mars 2022 kl. 18:30.

Saksliste

1.  Valg av ordstyrer, referent og tellekorps på 2 personer.

2.  Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden.

3.  Godkjenning av årsmelding for 2021.

4.  Godkjenning av årsregnskap for 2021 og budsjett for 2022.

5.  Fastsettelse av lokalt tillegg i kontingenten for 2023.

6.  Arbeidsplan for 2022.

7.  Valg av styre i BirdLife Norge avd. Buskerud.

Sittende styre:

Steinar Stueflotten         Leder                         På valg 2022        tar gjenvalg (1 år)

Lars Dolmen                   Kasserer                    På valg 2022        tar gjenvalg (2 år)

Marius von Glahn           Styremedlem             På valg 2022         tar gjenvalg (2 år)

Jens Tøndel Fossum        Styremedlem             På valg 2023        ikke på valg

Rolf E. Andersen             Styremedlem             På valg 2023        ikke på valg

Erik Kristoffersen            Styremedlem             På valg 2023        ikke på valg

Melvin Åsum                   Vararepresentant       På valg 2022        tar gjenvalg (2 år)

Per Øystein Klunderud    Revisor                       På valg 2023        ikke på valg

8.  Kontingentandeler - fordelingsnøkkel mellom avdeling og lokallag.

9.  Godkjenning av reviderte vedtekter.

10.  Lokale BirdLife-kontakter i kommunene – status.

11. Innkomne forslag (ingen).

 

VELKOMMEN

 

Årsmelding og regnskap for 2021 ligger i vedlegg.

Forslag til reviderte vedtekter inkludert endring av navn til BirdLife Norge avd. Buskerud, ligger i vedlegg.

 

Med vennlig hilsen

BirdLife Buskerud

Steinar Stueflotten

Leder

 

Årsmelding 2021
Årsmelding 2021 FOTO: BirdLife Buskerud Last ned (PDF)
Forslag til reviderte vedtekter
Forslag til reviderte vedtekter, endret tekst i rødt. FOTO: BirdLife Buskerud Last ned (PDF)