Hopp til hovedinnhold

BirdLife Buskerud

Kartlegging av rødstilk årets fugl 2022

BirdLife Norge har utpekt rødstilk som Årets fugl i 2022. BirdLife Buskerud vil stimulere til kartlegging av artens forekomst i Buskerud ved å premiere den som registrerer flest hekkefunn av rødstilk i Buskerud i 2022 med et gavekort fra Natur og Fritid på 500 kr.

Publisert 27.04.2022

BirdLife Norge har utpekt rødstilk som Årets fugl i 2022. Fyldig informasjon om arten og årets kartlegging finner du her: https://www.birdlife.no/fuglekunnskap/nyheter/?id=2970

For å kunne få bedre kunnskap om rødstilken og dens status i Buskerud trenger vi din hjelp i 2022.

1) Når ankommer rødstilken ditt område på våren? Gjennomsnittlig ankomstdato til Buskerud er: 24.4. ± 10 dager (40 år), første registrerte observasjon i 2022: 1 ind. Grunnane, Drammen 19. april.

2) Kartlegging av artens forekomst i hekketida. Hvor i Buskerud hekker rødstilken? Som vi ser av vedlagte kart, er rødstilken en sjelden hekkefugl i nedre deler av Buskerud, men observeres her årlig på vårtrekket. Hovedutbredelsen til arten finner vi i fjellregionen i øvre deler av Buskerud. Der hekker rødstilken på myrområder og ved vann, men unngår sammenhengende skoger. Søk gjerne opp tidligere kjente hekkeplasser på Artsobservasjoner for å effektivisere årets kartlegging. Mer detaljer om hvilke hekkeopplysninger som ønskes registrert, finner du i nyhetssaken til BirdLife Norge, se lenke ovenfor. Husk å bruke aktivitetskoder som angir mulig, sannsynlig eller sikker hekking ved rapportering av hekkefunn.

For å stimulere til denne kartleggingen, vil styret i BirdLife Buskerud premiere den som registrerer flest hekkefunn av rødstilk i Buskerud på Artsobservasjoner i 2022 med et gavekort fra Natur og Fritid på 500 kr.

Da ønsker vi deg lykke til i felten med registreringer av både rødstilk og andre arter. Din innsats blir et viktig bidrag for å kunne hjelpe oss med å bedre kunnskapen om forekomsten til årets fugl rødstilken.

 

Rødstilk
Rødstilk på Nakkerud 09.05.21 FOTO: Eli Bondlid
Kart 1 rødstilk Buskerud
Kart som viser alle registrerte observasjoner av rødstilk i Buskerud 2000-2021. FOTO: Artsobservasjoner.no
Kart rødstilk Buskerud
Kart som viser alle registrerte hekkefunn av rødstilk i Buskerud 2000-2021. FOTO: Artsobservasjoner.no