Hopp til hovedinnhold

BirdLife Buskerud

Innkalling til årsmøte i BirdLife Norge avd. Buskerud 2023

Styret i BirdLife Norge avd. Buskerud har gleden av å invitere til årsmøte i Haug menighets-senter, Prof. Hans Strøms vei 10 ved Haug kirke i Hokksund onsdag 22. mars 2023 kl. 18:30.

Publisert 02.03.2023

Til medlemmer av BirdLife Buskerud

Møteinnkalling

Styret i BirdLife Norge avd. Buskerud har gleden av å invitere til årsmøte i Haug menighetssenter, Prof. Hans Strøms vei 10 ved Haug kirke i Hokksund onsdag 22. mars 2023 kl. 18:30.         

Saksliste

1.  Valg av ordstyrer, referent og tellekorps på 2 personer.

2.  Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden.

3.  Godkjenning av årsmelding for 2022.

4.  Godkjenning av årsregnskap for 2022 og budsjett for 2023.

5.  Arbeidsplan for 2023.

6.  Valg av styre i BirdLife Norge avd. Buskerud. 

      Sittende styre:

  • Steinar Stueflotten         Leder                        På valg 2023         tar gjenvalg (1 år)
  • Lars Dolmen                    Kasserer                    På valg 2024        ikke på valg
  • Jens Tøndel Fossum       Styremedlem            På valg 2023        tar gjenvalg (2 år)
  • Rolf E. Andersen             Styremedlem            På valg 2023        tar gjenvalg (2 år)
  • Erik Kristoffersen            Styremedlem            På valg 2023        tar gjenvalg (2 år)
  • Melvin Åsum                   Vararepresentant     På valg 2024        ikke på valg
  • Per Øystein Klunderud     Revisor                    På valg 2023        tar gjenvalg (2 år)

7.  Nye lokallag.

8.  Kontingentandeler - fordelingsnøkkel mellom fylkesavdeling og lokallag.

9.  Fastsettelse av lokalt tillegg i kontingenten for 2024.

10. Innkomne forslag (ingen).

VELKOMMEN

 

Årsmelding 2022 inkludert regnskap for 2022 og budsjett for 2023 ligger i vedlegg.

En oversikt over medlemskontingenten i BirdLife Norge finner du her: https://www.birdlife.no/organisasjonen/medlemskap/info.php 
Det lokale tillegget til den obligatoriske grunnkontingenten er frivillig. Dette tillegget går i sin helhet til fordeling mellom fylkesavdeling og lokallag og inkluderer lokale medlemstilbud som tidsskrift, ekskursjoner, møter og andre tilbud fra fylkesavdeling og lokallag. For å få best utbytte av ditt medlemskap i BirdLife Buskerud med tilhørende lokallag, anbefaler vi at du inkluderer det lokale tillegget i medlemskontingenten din.

 

Med vennlig hilsen
BirdLife Buskerud
Steinar Stueflotten
Leder

 

Årsmelding 2022
Forside årsmelding 2022 FOTO: BirdLife Buskerud Last ned (PDF)