Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

Bronseibis i Odda

En bronseibis ble funnet på Sandvin i Odda i ettermiddag. Denne sjeldne våtmarksfuglen er ikke rapportert fra Hordaland på mer enn 160 år! Les den heldige finneren sin egen beretning om oppdagelsen.

Av Ingvar Måge

Publisert 07.05.2014

Jeg planla en snartur på Sandvin på vei hjem etter jobb i dag. Tanken var det kanskje kunne være en gluttsnipe eller en annen vader på trekk. I indre strøk er det normalt langt mellom vaderne, ofte er det ikke så mye å finne.

Inne på Sandvin er det en grunn dam som måtte sjekkes. Da jeg kom bort der lå det noen stokkender og krikkender i dammen. En mørk fugl kom flyende og satte seg på en stein ute i dammen. I flukt uten kikkert så det nærmest ut som kråke. Da jeg satte kikkerten på den var det absolutt ikke noen kråke. Selv om jeg aldri før hadde sett fuglen som satt der, var den umiskjennelig. En bronseibis! Det var da bare å varsle flest mulig aktive fuglekikkere lokalt som etter kort tid dukket opp og fikk sett denne nye arten for Odda og Hordaland.

Det foreligger bare ett tidligere funn av bronseibis fra Hordaland. Det står oppført i arkivet som 2 ind. "ved Bergen" i 1843. I Norge har det totalt kun blitt gjort 18 funn (av 21 individer) fram til og med 2013. Bronseibisen finnes nærmest oss sør i Europa.

Bronseibis
Bronseibisen i Odda er i ferd med å skifte fra 1. til 2. generasjons vingedekkfjær (derfor den brokete vingen), og viser at den er en snart et år gammel fugl. FOTO: Terje Håheim