Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

Nytt fra LRSK

LRSK, eller den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteén, i Hordaland vil ønske alle observatører et godt nytt år. Samtidig vil vi takke for en flott innsats når det gjelder rapportering av fugler i Artsobservasjoner. Nå er tiden kommet for å beskrive den mest sjeldne.

Av Frode Falkenberg

Publisert 12.01.2015

Rapporteringsfrist for sjeldne fugler fra 2014 er 1. februar 2015. For å være sikker på at din observasjon skal komme med i våre rapporter og de offisielle oversiktene, må de være rapportert innen den tid. LRSK skal i sin tur vurdere hver enkelt rapport, og samle alt i en sluttrapport som publiseres i vårt tidsskrift "Fuglar i Hordaland" i september 2015.

Har jeg noen sjeldne funn?

Lurer du på om du har sett noen fugler som må beskrives for godkjenning? Da logger du deg inn på Artsobservasjoner, og ser under teksten "Udokumenterte sjeldenheter", og klikker på "klikke her". Der kommer det opp en liste om du skulle ha noen ubeskrevne funn. Om det er noen andre som har funnet fuglen bør du kontakte dem og høre om rapport er planlagt allerede.

Når du til slutt velger å beskrive et funn, klikker du på artsnavnet på restanselista. Skjema kommer opp og du fyller ut dette etter beste evne. Husk å laste opp store filer om du sitter på bilder av fuglen(e).

Nytt LRSK

Ved utgangen av 2014 gikk Michael Fredriksen ut av LRSK etter å ha vært medlem av komiteén siden år 2000. På vegne av LRSK og NOF Hordaland vil vi takke Michael for en god og viktig innsats disse åra. I Michaels fotspor følger Terje Hansen fra Bergen. Terje er en av de mest aktive feltornitologene i Hordaland, og vi er sikre på at han er kapabel til å fylle sin rolle i komiteén. Terje skal i første rekke jobbe med administrasjon av fuglefamiliene fra riksefugler til hakkespetter, samt vurdere sjeldenhetsrapporter.

Frode Falkenberg har satt som sekretær i komiteén siden 1997, og trekker seg tilbake for å jobbe videre i LRSK med rødlistete arter, samt familiene andefugler til rovfugler. Han vil også fortsette med å vurdere sjeldenhetsrapporter. Oddvar Heggøy går over i sekretær-rollen, og får dermed ansvar for arter som skal beskrives for godkjenning og håndteringen av disse. Siste medlem i komiteén, Eirik Nydal Adolfsen, fortsetter som før, som ansvarlig for spurvefuglene. Han er også vurderingsmedlem.

Svartstrupetrost
Svartstrupetrost fra Bergen i slutten av januar 2014. En av de mest populære sjeldenhetene i fylket i løpet av året. FOTO: Frode Falkenberg