Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

Lær mer om snøugla

Gode forekomster av smågnagere i deler av Nord-Norge i 2015 førte til at mange snøuglepar gikk til hekking. Bergen lokallag har invitert Ingar Jostein Øien, prosjektleder og fagsjef i NOFs sekretariat til å fortelle mer om denne enigmatiske fuglen 9. februar klokka 19.

Av Lars Ågren

Publisert 03.02.2016

Sted: Stort auditorium, Høyteknologisenteret, Thormøhlens Gate 55, inngang på forsiden mot Nygårdsparken, klokken 19, 9 februar 2016.

Snøugla har gått sterkt tilbake som hekkefugl i Norge de siste tiårene, og arten er oppført som sterkt truet i den norske rødlista for truete arter. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Agder Naturmuseum og Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har siden 2005 drevet et kartleggings- og forskningsprosjekt på snøugle i Norge. Formålet har blant annet vært å overvåke bestanden og avdekke vandringsmønsteret til denne store og hvite arktiske ugla. I hekkeårene 2007 og 2011 ble til sammen 15 voksne snøugler fanget og påmontert satellittsendere i Finnmark og Troms, slik at man kunne følge deres vandringer. Disse uglene har fløyet mellom Norge og Russland, og de har vært både på Tajmyr og Novaja Semlja i de påfølgende årene på leting etter gode hekkeforhold. Hvorvidt våre snøugler kan vandre helt til Nord-Amerika er imidlertid ennå uvisst. Nyere forskning tyder på at det finnes langt færre snøugler i verden enn hva man tidligere antok, og det vil nok derfor bli mer fokus på forvaltning av arten over hele dens utbredelsesområde i fremtiden. (Kilde http://www.birdlife.no/prosjekter/nyheter/?id=1486)

Året 2015 ble et nytt godt smågnagerår over store deler av Nord-Fennoskandia (Norge, Sverige og Finland). Observasjoner av snøugler på vårvinteren flere steder i nord medførte at snøugleprosjektet gikk ut med oppfordring om tilbakemeldinger i begynnelsen av mai. Vi fikk inn mange meldinger om observasjoner fra store deler av Nord-Norge, og på bakgrunn av disse gjennomførte vi i juni og juli en kartlegging av forekomsten av snøugler i hele regionen.

I Finnmark ble det blant annet utover i hele mai og juni sett snøugler i et lett tilgjengelig område, og mange ornitologer som lenge har hatt snøugle på sin «ønskeliste» fikk i år mulighet til å oppsøke snøuglene og studere disse med teleskop fra vei uten å forstyrre dem. (Kilde http://www.birdlife.no/prosjekter/nyheter/?id=1538)

Foredraget er åpent for alle. Velkommen!

 

Les mer

Snøugle portrett
FOTO: Karl-Otto Jacobsen
Snøugle
FOTO: Karl-Otto Jacobsen