Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

Foredragsaften på Herdla Museum

Norsk Ornitologisk Forening, Bergen lokallag inviterer til foredragsaften på Herdla Museum. Herdla er en viktig lokalitet for trekkfugler vår og høst, Ornitolog Terje Lislevand foredrar. Marin forsøpling er en gigantisk trussel mot fuglelivet. Vi har invitert foredragsholdere som aktive med bekjempelse av marin forsøpling til å fortelle oss mer om temaet.

Av Bergen lokallag

Publisert 03.04.2018

Tirsdag 10 april 2018 kl 18:00 – 21:00, Herdla Museum

18:00 – 19:00 Ankomst, besøk til Herdla fuglestasjon

19:00               Velkommen, Lars Ågren, Leder Norsk Ornitologisk Forening, avd. Hordaland

Herdlas naturkvaliteter, Gunnar Furre, Herdla museum

Fugleforskere ser lyset - nye metoder avslører fugletrekkets hemmeligheter

Terje Lislevand, UiB

20:00               Pause, enkel bevertning

20:15               Plastjakten, hvor kommer plasten fra, Synnøve Kvamme, Naturvernforbundet

Plast – er det noe problem da? Rune Gaasø og Kenneth Bruvik, Folkebevegelsen mot marin forsøpling.

21:00               Avslutning

Før møtet vil det være anledning til å besøke Herdla fuglestasjon, som ligger samlokalisert med museet. Om været tillater - vil det bli ringmerking.

For de som reiser kollektivt, går det rutebuss fra Bergen busstasjon (495) kl 16:35 med ankomst 17:50. Retur fra Herdla 21:07

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

 

Herdla museum
Herdla Fuglestasjon