Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

Månedens bilde og funn juli 2018

Vinneren av månedens bilde for juli er Lars Johan Ersland med dette flotte bilde av en svømmesnipe. Månedens funn ble en sivhauk som hadde tilhold ved Langavassmyrane i Eidfjord midt i måneden.

Av Dag Gjerde

Publisert 13.09.2018

Arten er fåtallig i Hordaland og Hardangervidda er stedet hvis du vil oppleve denne spesielle vadefuglen. 

Hos denne arten er det omvendt kjønnsrolle. Dvs. at det er hunnene som er de mest fargerike, sloss om hannene, kjemper om hekkeplassen og forsvarer denne. Når eggene er lagt overlater hun rugingen til hannen og begynner selv å trekke sørover. 

Svømmesnipen er sterkt tilknyttet vann både under hekking og ved overvintringsområdene fra Svartehavet til det Arabiske hav.

Vi gratulerer Lars Johan med månedens bilde for juli!

Månedens funn i Juli ble en sivhauk som hadde tilhold ved Langavassmyrane, Eidfjord 21/7.  Fuglen ble funnet av Dag, Hege, Ragnar og Liv. Dette er kun andre funn av arten i Eidfjord Kommune. Det første funnet var en fugl som ble sett i samme område, ved Langavatnet 9/8 1999. Sivhauk midt oppe på Hardangervidden er en svært uvanlig biotop for arten, men trolig var det smågnagere den var ute etter.

 

 

Svømmesnipe
FOTO: Lars Johan Ersland