Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

Månedens bilde og funn august 2018

Her kommer resultatet fra fotokonkurransen og månedens funn. Månedens bilde ble en spurvehauk som gløtter gjennom ei gammel trerot, mens månedens funn var en dvergfluesnapper fra Øygarden.

Av NOF Bergen lokallag

Publisert 10.10.2018

Månedens bilde for august er tatt av Livar Frøyland. Originaliteten i bilde av spurvehauken ble det utslagsgivende denne gangen. Følelsen av å bli observert av det skarpe rovfuglblikket er ganske så intenst i dette bildet og godt sett av fotografen.

Vi gratulerer Livar med månedens bilde for august. Krus med motiv av «årets fugl» tjeld er på vei.

Månedens funn i August ble en dvergfluesnapper som ble funnet av Julian Bell på Hernar, Øygarden 14/8. Dette er uvanlig tidlig. De fleste funn i Hordaland blir gjort i siste halvdel av september og begynnelsen av Oktober. Dvergfluesnapper er en østlig art. Nærmeste hekkeplasser er helt sørøst i Sverige og i Finland. Ellers er utbredelsen stor i Østeuropa. I følge Artsobservasjoner er det 23 funn av 24 ind. I Hordaland.

 

Spurvehauk
FOTO: Livar Frøyland