Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

Månedens bilde og funn september 2018

Her er resultat fra fotokonkuransen. Månedens bilde for september er tatt av Terje Hansen.

Av NOF Bergen lokallag

Publisert 05.11.2018

Bjørkefinken er et sikkert tegn på at høsten er i anmarsj og at det begynner å bli kaldere i fjellheimen. Disse finkene kledd i høstfarger dukker da ofte opp på foringer rundt omkring i lavlandet, fuglen på bilde er fra en hage på Stord. I hekketiden er imidlertid bjørkefinken en art som trives best i høyereliggende bjørkeskog. Den finnes over hele landet fra nord til sør. 

Bjørkefinken kan danne enorme flokker på trekk med flere tusen individer, ofte i blandingsflokker med bokfink. Den er en såkalt kortdistansetrekker og overvintrer i de sør- og vestlige delene av Europa. Noen individer kan imidlertid friste lykken i Norge vinterstid hvis mattilgangen er god. 

Vi gratulerer Terje med månedens bilde for september, krus med motiv av «Årets fugl» tjeld er på vei!

     

Månedens funn i september ble en rustsnipe funnet av Espen Bore Hollund på Nesse, Bømlo 9/9. Dette er 8. funnet av totalt 9 ind. I Hordaland. Alle tidligere funn er gjort på Herdla, så det var på tide at det dukket opp en utenfor denne lokaliteten. Rustsnipe er en Nordamerikansk art som er sjelden i hele Europa. Oftest blir den funnet i Storbritania, hvor den er årlig.

 

Bjørkefink
FOTO: Terje Hansen