Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

NOF Bergen lokallag - Innkalling til årsmøte

Bergen lokallag avholder årsmøte tirsdag 8 januar 2019 kl 19:00 Sted: UiB, Thormøhlensgate 53A

Av Lars Ågren

Publisert 03.12.2018

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling

2. Konstituering, valg av møteleder, referenter og to til å underskrive protokoll

3. Årsberetning

4. Årsregnskap

5. Innkomne forslag

6. Vedtektsendringer

7. Valg

8. Eventuelt

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende 4 uker før årsmøtet.

Etter årsmøtet blir det foredrag om årets fugl 2019, storspove, Oddvar Heggøy, NOF

 

Storspove
FOTO: Lars Ågren