Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

Bli med på seminar!

Det blir stadig tydeligere for de som ønsker å høre – Arter forsvinner og de forsvinner fort. NRK hadde en artikkel i går hvor man presenterte funnene i en ny stor rapport publisert i Biological Conservation som gir en omfattende gjennomgang av den globale reduksjonen av insekter og driverne.

Av Ørjan Sælensminde og Lars Ågren FNF Hordaland

Publisert 13.02.2019

Nettopp fordi vi er i en slik situasjon er det ekstra viktig å vite hva vi har av biologisk mangfold og hvor det er – det er her det økologiske grunnkartet kommer inn.  

FNF Hordaland består av 10 natur- og friluftslivsorganisasjoner i Hordaland. Styret består av Naturvernforbundet Hordaland, Bergen og Hordaland Turlag, Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland og Norsk Ornitologisk forening Hordaland. Det er som kjent vanskelig å vekte naturmangfoldverdier i seg selv – det blir fort umulig når det viser seg at vi ofte ikke er klar over hvilke verdier vi har med å gjøre.

Vi heier på initiativet om et økologisk grunnkart – men vi kjenner også på at vi ikke helt vet hvordan det blir. Hvordan utarbeides det og ikke minst hvordan skal det brukes av forvaltningen når 1.0 versjonen er ferdig.

Vi arrangerer seminar 15. mars 2019 hvor NiN-kartlegging er hovedtema i Auditoriet på Litteraturhuset.

Miljøfaglig Utredning vil presenter hvordan NiN kartlegging gjøres i praksis og hva de fant når de kartla et område i Øygarden og Fjell i Hordaland i 2018. Christian Steel fra Sabima vil innlede om behovet for økologisk grunnkart og forhåpningene for fremtiden. Fylkesmannen vil si noe om forvaltningen og hvordan et bedre kunnskapsgrunnlag kanbedre forvaltningen. Vigdis Vandvik professor ved Universitet i Bergen vil også holde en innledning om hva som må til  for å  lykkes med forvaltning av funksjonelle økosystem.

Dagen avsluttes med en paneldiskusjon om hvordan vi skal sikre at kunnskapsløftet om natur som er bestilt løfter forvaltningen.

16. mars dagen etter blir det befaring i felt hvor utvalgte resultat blir presentert  av konsulentene som gjennomførte kartleggingen i felt.  

Målgruppen vår er politikere, forvaltning og ikke minst allmennheten først og fremst gjennom frivillige i våre organisasjoner.

Arrangementet er viktig, gratis og blir kjempebra – Blir du med?

 

Program

Påmelding

 

 

 

 

 

 

 

Utsyn fra Blåmannen
FOTO: Nicolas Rodriguez
Seminar
FOTO: FNF Hordaland