Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

I helgen passerte NOF avd. Hordaland 700 medlemmer!

Siden nyttår har NOF avd. Hordaland fått nye medlemmer hver uke – 59 fugleentusiaster har meldt seg inn i foreningen. Medlemmene er fordelt på de tre lokallagene: Bergen, Hardanger og Sunnhordland.

Av Lars Ågren, Leder NOF Hordaland

Publisert 02.04.2019

Vi er svært glade for denne store medlemstilstrømmingen og håper de nye medlemmene finner seg til rette i de tre lokallagene. Lokallagene har et variert tilbud av foredragskvelder og fugleturer. Ønsker du mer informasjon kan du sjekke hjemmesiden vår www.fuglar.no, eller kontakte styrene i lokallagene.

Norsk Ornitologisk Forening er en forening for fuglevern. Vi er opptatt av å ta vare på fuglenes leveområder, og bidra til at de får fred i hekketiden. Fylkeslaget har i år jobbet med innspill til supplerende vern. Sagt med andre ord så ønsket Miljødirektoratet innspill på forslag til utvidelser av verneverdige naturområder i fylket. Fra vår side har vi sett på områder med gode kvaliteter for fuglelivet. 20 prosent av alle arter er på rødlista. Arealendringer er den største trusselen. I tillegg kommer forurensning, klimaendringer, høsting og fremmede arter som til sammen påvirker habitatene og dermed næringsgrunnlaget for fuglene.

I går la NVE frem den nye rammeplanen for vindkraft. NVE har redusert antall analyseområder fra 43 til 13. I Hordaland er det fortsatt store områder med urørt natur som fortsatt er med i planen. De ligger i Sunnhordland og Nordhordland. I 2018 sendte NOF avd. Hordaland høringssvar sammen med Forum for Natur og Friluftsliv hvor vi frarådet vindkraft i alle våre områder. Det med bakgrunn i tap av leveområder for rødlistede arter og den store bestandsnedgangen av fjellfugl. Frem til høringsfristen 1. august vil vi fortsette arbeidet med å tale fuglenes sak. Ønsker du å bidra? Ta en titt på kartene på NVEs hjemmesider og legg turen til fjells! Legg inn dine funn inn i Artsobservasjoner.

Til deg som medlem sender vi medlemsbladet Fuglar i Hordaland tre ganger i året! Det er et «must» for alle fugleinteresserte. Her finner du fagartikler om fugl, artige fuglehistorier, siste nytt fra felten og sist men ikke minst viktig medlemsinformasjon. Bladet får du om du betaler et lite lokalt tillegg.

I kommende uker kommer varmen, og da kommer også trekkfuglene. Ha en trivelig vår med fuglesang og observasjoner!

 

Medlemsutvikling i NOF Hordaland
FOTO: Lars Ågren