Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

NOF Nordland: - Bevar Gimsøymyrene naturreservat!

Årsmøtet i Norsk Ornitologisk Forening, avd. Nordland som var samlet på Bjerka i Hemnes lørdag 9. juni, vedtok enstemmig å protestere mot Avinors forslag om å anlegge en ny felles flyplass for Lofoten i den nordre delen av Gimsøymyrene naturreservat i Vågan kommune. Den nye flyplassen er ment å erstatte de eksisterende flyplassene ved Svolvær og Leknes.

Av NOF Nordland

Publisert 16.07.2012

Naturreservater er forholdsvis små områder som er vernet på grunn av spesielle forekomster av planter og dyr, eller fordi de huser en spesiell naturtype eller landskapsform. Reservatene er til nytte og glede for oss alle – i nåtid og framtid – fordi de ivaretar særlig verdifull natur. Naturreservater er også den strengeste verneform vi har i Norge. Oppheving av vernet av et reservat er prinsipielt meget uheldig – naturverdiene de ivaretar skaper seg ikke igjen lett.

Gimsøymyrene er et myrreservat hvor formålet med fredningen er å bevare et variert myrområde med flere ulike myrtyper, deriblant et særlig interessant høymyrkompleks og tilliggende våtmarksområder. Reservatet har også et rikt og særegent fugleliv som det er verdt å ta vare på. For nærmere informasjon om dette vises det til uttalelse fra NOF, Lofoten lokallag (http://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/nordland/nyheter/?id=1001).

Høymyrkomplekset i Gimsøymyrene naturreservat er ofte karakterisert som enestående blant alle vernede myrområder i Nord-Norge. Likevel er det nettopp her flyplassen er tenkt plassert. Ødeleggelse av dette området ville gjøre naturmangfoldet i Lofoten og Nord-Norge fattigere.


Årsmøtet i Norsk Ornitologisk Forening, avd. Nordland
Bjerka 9. juni 2012

Gimsøymyrene
Gimsøymyrene er Lofotens største våtmarksområde. Naturreservatet er et myrreservat hvor det ligger et høymyrkompleks enestående i sitt slag i Nord-Norge. FOTO: Eric Fokke
Smålom på Gimsøymyrene
Gimsøymyrene er et godt hekkeområde for en rekke typiske Lofot-fugler. Her er en smålom med unger fotografert i år. FOTO: Eric Fokke