Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Saksliste til årsmøtet 2013

NOF avd Nordlands årsmøte avholdes på grendehuset Vidsyn, Åmøy kommune, kl. 17:30-19:00, 29. juni 2013. Vel møtt!

Av Leder Atle Ivar Olsen

Publisert 17.06.2013

 

Saksliste

Sak   1            Valg av dirigent og referent.

Sak   2            Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Sak   3            Årsmelding fra styret. Gjelder tiden fra ett årsmøte til det neste.

Sak   4            Regnskap og revisjonsmelding. Gjelder tiden fra ett årsmøte til det neste.

Sak   5            Valg av sted for kommende års årsmøte/NOF Nordland treff

Sak   6            Valg

Sak   7            Revisjon av vedtekter

Sak   8            Fastsetting av kontingenter.

Sak   9            Web-redaktør?

Sak 10            Diskusjon – nye medlemmer i Nordland. Ikke vedtakssak,

 

Kommentarer og innstillinger til sakene fås ved henvendelse til leder Atle Ivar Olsen: atleio@hinesna.no

 

Info om årstreffet som holdes i Meløy 28-30. juni finner du her: 

http://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/nordland/nyheter/?id=1147