Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Hagefugltelling 2017 i Nordland

Årets hagefugltelling er avsluttet, og i Nordland ble det rapportert data fra 320 hager. Det var mildvær mange steder i fylket store deler av telleperioden, og mange fuglebrett hadde nok derfor besøk av færre fugler enn vanlig. Mildvær gjør det lettere for småfuglene å finne seg mat i skog og mark, og i gjennomsnitt hadde hver hage besøk av to fugler færre enn i fjorårets telling.

Publisert 14.02.2017

 

Mildværsperioden kan også ha medvirket til en noe lavere deltagelse fra Nordland i år - det er tross alt ikke like motiverende å rapportere fra fuglebrett med lite fugl på. I fjor ble det rapportert fra omtrent femti hager mer enn i år. Likevel er det rapportert over 12 000 individer av 78 arter i Nordland, og på landsbasis var deltakelsen høyere enn på mange år.

Den typiske Nordlandshagen

Også i år topper kjøttmeisen listene, tett fulgt av skjære og blåmeis. Kjøttmeis ble funnet i hele 93 % av hagene i Nordland, skjære ble sett i 75% og blåmeis i 69% av hagene. Disse tre artene har holdt seg i toppen, og i samme rekkefølge, så godt som hvert eneste år. På de neste tre plassene finner vi dompap, granmeis og kråke, som alle ble sett i litt under halvparten av hagene det er rapportert fra i Nordland. En typisk hage i Nordland inneholder dermed omtrent ni kjøttmeis, tre og ei halv skjære, to blåmeis og enten en dompap eller en granmeis. Er du heldig har du ei kråke og litt anna spennende småtteri også!

De står han av

Årets milde vinter burde legge forholdene godt til rette for overvintrende individer av arter som vanligvis trekker sin vei. Imidlertid vil mildværet også innebære at de i mindre grad oppsøker fuglebrett, og det er rapportert færre overvintrende trekkfugler enn på mange år. Bokfink, bjørkefink og rødstrupe er alle meldt inn, men i noe mindre antall enn foregående år. Stær er blitt sett i fem hager, blant annet en flokk på ni fra Træna. Gjerdesmett og munk er rapportert fra et par hager hver.

Trostemangel

Selv om svarttrost er rapportert fra omtrent en tredjedel av hagene i Nordland, kan vi definitivt si at Nordland lider av en viss trostemangel i år. Alle de andre trostene glimrer med sitt fravær. Til sammenligning ble det rapportert over tusen gråtrost i Nordland i 2016 – men det var ekstremt. Vanligvis rapporteres det fra en håndfull og opp til noen få hundre gråtrost og et mindre antall rødvingetrost, men i år var det altså bare svarttrost å finne.

Invasjon – men sørpå

I høst ble vi invadert av «Norges søteste fugl» stjertmeisen, men i Nordland er nok moroa over for denne gang – det ble faktisk ikke rapportert en eneste stjertmeis fra Nord-Norge. Sørpå er det derimot mer stjertmeis enn vanlig.

Feskslo på brettet?

Nordland er antagelig det fylket med høyest antall sjøtomter i landet – dette vises på tallene fra hagefugltellingen. Havørn er som vanlig høyt på listene, og er den trettende vanligste «hagefuglen» i Nordland. Hele 10% av hager i Nordland har besøk av havørn – mot 1% av hager på landsbasis. Enkelte hageeiere må dessuten ha et utrolig hegretekke – gråhegre er rapportert fra sju hager med til sammen 110 individer, blant annet 43 i en hage i Vestvågøy og 18 i en hage i Rødøy. Ulike måker, ender og skarv er også dagligdags i Nordlandske hager. For øvrig er det verdt å merke seg at liryper rapporteres fra hager både i fjellet og i fjæra.

Go’biter

Blant mange lekre observasjoner kan det nevnes at ei hornugle er rapportert fra ytre Helgeland, kjernebitere ble sett i to hager i Saltenområdet og en heldig hageeier i Bodø har hatt besøk av en fossekall. Vi er ikke noe misunnelige!

Flere muligheter!

Ga rapporteringa mersmak? På artsobservasjoner.no rapporteres det fugler året rundt, både fra hager, fjell, fjære og overalt ellers. Vi trenger flere observatører fra Nordland, særlig hvis du bor på eller besøker steder der få fuglefolk ferdes. Og mens du er i siget, meld deg inn i ornitologisk forening!

mjo

 

Blåmeis
Denne fine blåmeisen besøkte en hage i Bodøområdet FOTO: Anne Sofie Fosby