Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Hvor mange grågjess hekker i Nordland?

Det skal utarbeides en forvaltningsplan for grågås i Nordland. I den sammenheng er det ønskelig å få et estimat på hvor stor bestanden er i fylket. Norsk Ornitologisk Forening (NOF) er ansvarlig for å utarbeide et bestandsestimat for grågåsbestanden i Nordland.

Publisert 24.05.2017

I skrivende stund (siste halvdelen av mai) er klekkingen i full gang, og mange plasser kan man se små gule dununger som følge etter foreldrene sine.

I 2017 er det tenkt å foreta nye registreringer i utvalgte områder i Nordland ved å telle opp antall par med vellykket hekking (dvs. par med unger) i midten av juni (ukene 24 og 25). Da er de fleste ungene klekket ut, og ungene er ikke så store at det blir vanskelig å skille dem fra foreldrene. Ungene (i alle fall de fleste ungene) er heller ikke så små at de forsvinner i vegetasjonen.

I 2017 skal NOFs sine ansatte utføre tellinger i Helgelandskommunene Sømna, Brønnøy, Alstahaug og Dønna, og i Vesterålskommunene Andøy, Øksnes, Bø, Hadsel, og Sortland. Deler av Vega og Herøy ble undersøkt i 2015, og skal ikke prioriteres i år. I tillegg til nye registreringer i 2017, skal NOF også sammenstille eksisterende data vha. lokalkunnskap fra bl.a. lokale landbrukskontorer, jegere, grunneiere, og lokale ornitologer.

Hvordan DU kan bidra:

Det er umulig å rekke over alle kommuner der det finnes hekkende grågjess, og vi får heller ikke dekket hele kommuner. Har dere noen opplysninger (både nyere eller eldre) om antall par som hekker i et område, så vil vi gjerne høre fra dere. Kanskje dere har ei hytte på en holme og kan tell opp antall grågåsfamilier som er til stede? Kanskje dere har en oversikt over antall reir i et bestemt område? Eller kanskje dere har noen notater eller upubliserte rapporter med en oversikt over hekkende grågjess i et bestemt område?

Legg gjerne observasjoner (både nye og eldre) av grågås inn i Artsobservasjoner (www.artsobservasjoner.no). Har du noen eldre notater eller rapporter så er det fint om du kan sende disse til Paul Shimmings (paul@birdlife.no) som skal sammenstille kunnskapen om hekkende grågjess i fylket. Det er bare å finne fram notatboka og kikkert og kom dere ut og oppleve både grågås og andre arter. Lykke til!


Du kan lese mer om resultater fra tidligere undersøkelser i hhv. Vega og Herøy her:
http://www.birdlife.no/prosjekter/rapporter/2015_08_NOF.pdf
http://www.birdlife.no/prosjekter/rapporter/2015_09_NOF.pdf