Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Nord-Norges eldste tjeld

En tjeld som ble funnet død ved Huske i Nesna kommune viste seg å være 34,5 år gammel. Den er dermed Nord-Norges eldste dokumenterte tjeld.

Publisert 21.10.2017

Tjelden ble merket i Snettisham, Norfolk, England den 5. desember 1982. Den ble da bestemt til å være en ungfugl som var klekt samme sommer.

Tjelden var godt i gang med hekking da den døde, men den hadde valgt seg ei risikabel tomt rett i veikanten. Antagelig ble den trafikkdrept, noe som er en vanlig dødsårsak hos norske tjeld.

Selv om tjeld kan oppnå høy alder er det langt fra vanlig at de blir så gamle. Tjeld som er under ett år har stor dødelighet, men en tjeld som har klart seg gjennom første leveår kan forvente å bli omtrent fem år gammel.

Flydd langt

Tjeld kommer gjerne tilbake til samme hekkeområde hvert år, og kan til og med bruke samme reirgrop flere år på rad. De velger gjerne et område i nærheten av der de selv er klekket. Det er også vanlig at de bruker omtrent samme overvintringsområde.

Hvis Nesna-tjelden har brukt samme hekke- og overvintringsområder hvert år, har den i løpet av trekk flydd en distanse som tilsvarer nesten tre ganger rundt jorda. Det er omtrent 1641 kilometer mellom merkestedet og stedet der den ble funnet død.

Fuglen fra Nesna passer godt inn i overvintringsmønsteret for norske tjeld. De overvintrer i all hovedsak langs kysten av Vest-Europa sør til Frankrike og på de Britiske øyer. Enkelte er gjenfunnet så langt sør som Spania og Portugal og noen individer overvintrer også langs norskekysten.

Andre gamle tjelder

Ringmerkingssentralen i Stavanger har følgende opplysninger om de eldste tjeldene som er funnet i Norge:

  • Den eldste tjelden funnet i Norge kan ha vært inntil 37 år og 27 dager. Den var merket i Lincolnshire (England) i 1975, og ringen ble gjenfunnet i et hubroreir i Rogaland. Ringen hadde tydelig ligget i reiret ganske lenge før den ble funnet og rapportert inn, så tjeldens virkelige alder da den døde er "ukjent men steingammel". Øygarden birding rapporterte om denne i 2012.
  • Nest eldste tjeld gjenfunnet i Norge var 36 år 8 måneder og 16 dager. Den ble ringmerket som ungfugl i 1969 i Lincolnshire (samme Lincolnshire som tjelden i hubroreiret ja), og ble gjenfunnet i 2006 i Rogaland. Da var den nettopp drept av en rovfugl.
  • Gamlingen fra Nesna (ringnummer GBT FP32158) smyger seg inn på 3. plass foran en fugl på 33 år 10 måneder og 2 dager.

Den eldste norskmerkede tjelden vi har greid å finne spor av var litt over 32 år gammel da den ble skutt i Finland, men en tjeld merket i Tyskland var 43 år og 2 måneder da den ble drept av en rovfugl. Fra Nederland ble det i 2016 meldt om en tjeld som hadde rundet 46 år og fortsatt var i god vigør.

Vær på utkikk etter ringmerkede tjeld, og meld dem inn hvis du finner dem. Noen tjeld blir merket med flagg som kan leses på lang avstand, dette gjøres for eksempel i Lofoten.

 

Kilder:
Gjenfunnsatlas online
Norsk ringmerkingsatlas vol.1 (ISBN 8290054629) - som du får tak i hos Natur og fritid
Ringmerkingssentralen

Tjeld med ring
FOTO: Atle Ivar Olsen
Tjeld med ring og kylling
Bildene viser en annen tjeld med britisk ring. De er tatt bare få kilometer unna området til rekordtjelden. FOTO: Atle Ivar Olsen